INTRANET
 
 

Manažer projektu:

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

e-mail: akohout@fsv.cvut.cz

telefon: +420 224 354 627

 

Tajemník projektu:

Ing. Petr Bílý

ČVUT v Praze – Fakulta stavební

e-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz

telefon: +420 224 354 619

 

Kontaktní adresa:

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)

Thákurova 7

166 29 Praha 6

 
 
 English