INTRANET
 
 

Odborná kniha

•  Bílý, P. Víceúrovňová analýza chování ocelové vystýlky předpjatého betonového kontejnmentu. 2016. Doktorská práce (Ph.D.). Praha: České vysoké učení technické v Praze.

Článek v odborném periodiku

•  Čížková, Z., et al.: Poznatky z využití monotónní triaxiální zkoušky u asfaltových směsí recyklovaných za studena. Silniční obzor. 2016, 77 (2), s. 36-42. ISSN 0322-7154

•  Hamzah, M.O., et al.: Recycled Asphalt Pavement with Warm Mix Additive for Sustainable Road Construction [online]. International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering. 2016, 10 (3), s. 296-299. ISSN 2010-3778. Dostupné z: http://waset.org/publications/10003921/recycled-asphalt-pavement-with-warm-mix-additive-for-sustainable-road-construction

•  Hanzlová, H., Vodička, J., a Veselý, V.: Nové české normy pro vláknobeton. Beton v architektuře. 2016, 16 (2), s. 3-6. ISSN 1213-3116

•  Havlík, J., Puda, B., Raif,L., Smolka, M.: Výroba a vložení funkčních vzorků výhybek se zpružněním v uzlu upevnění. Nová železniční technika, 2015, č. 5/ 2015, s. 12-16. ISSN: 1210-3942.

•  Hilar, M. a Nhu The, T.: Evaluation of the Surface Settlement above the Prague Metro Line A Extension Constructed by Two Shields. Acta Polytechnica. 2016, 56 (6), s. 448-454. ISSN 1210-2709. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/index

•  Křivánek, V., Stryk, J., Jedlička,J.: Čištění nízkohlučných povrchů vozovek a změna jejich hlučnosti na území ČR sledovaná metodou CPX. HYGIENA, 2016, č. 4, s. 152-156. ISSN 1802-6281 dostupné z http://apps.szu.cz/svi/hygiena/show.php?kat=archiv/h2016-4-04

•  Plášek, O.; Švábenský, O.; Krejčiříková, H.; Klusáček, L.; Vendel, J.: Interaction between continuous welded rail and bridges with relatively large expansion length. Road and Rail Structure IV , 2016, no. 4, p. 405-411. ISSN: 1848-9842.

•  Raif, L., Puda, B., Žák, M. Výhybky pro vysoké rychlosti. Nová železniční technika, 2016, č. 2/ 2016, s. 22-26. ISSN: 1210-3942.

•  Vinkler, M. a Vítek, J.: Vysychání a smršťování betonu. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2016, 0 (2), s. 40-45. ISSN 1213-3116. Dostupné z: http://www.betontks.cz/sites/default/files/2016-2-40.pdf

•  Vinkler, M. a Vítek, J.: Drying Concrete: Experimental and Numerical Modeling. Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE). 2016, 28 (9), ISSN 0899-1561. Dostupné z: http://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29MT.1943-5533.0001577

•  Vítek, J. a Coufal, R.: Vysokopevnostní beton - technologie a aplikace. Časopis stavebnictví. 2016, 2016 (10), s. 38-47. ISSN 1802-2030

•  ŽÁK, J., et al.: Informační modelování a digitalizace v silničním stavitelství na stavbě D4 – Skalka, křižovatka II/118. Silniční obzor. 2016, 11 (11), s. 310-313. ISSN 0322-7154

Článek v on-line časopisu

•  Lidmila, M., Lojda, V., a Bret, O.: The Development of Geotechnical Models of a Railway Track with a Construction Layer Based on Crumbed Rubber [online]. Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 10 (2), s. 150-156. ISSN 2344-2409. Dostupné z: http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/323-10-cislo-29-clanok

 

Příspěvek ve sborníku z konference

•  Aldorf, J., Ďuriš, L., Géryk, J.: Dlouhodobý vývoj teplot v ostění tunelu Klimkovice. In Geotechnika 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : zborník : Slovenská republika, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, hotel Bellevue, 21.-22.9.2016 . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, s. 204-209.

•  Apeltauer, T., Cábová, K., Souček, V.: Aplikace požárních a evakuačních modelů při posuzování bezpečnosti železničních tunelů s návaznosti na nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 (TSI SRT ). Železniční mosty a tunely . Praha: SUDOP PRAHA, a.s., 2016. s. 87-93.

•  Bílý, P.: Numerical model of pillars made from masonry with and without mortar in perpend joints. In: Sborník z PhD Workshopu - Full Text. Workshop doktorandů 2016. Praha, 27.05.2016. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů. 2016, ISBN 978-80-01-05924-1.

•  Bílý, P., Fládr, J.: Distribution of stresses in masonry pillar with fully filled and unfilled perpend joints. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015 (print). 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl, 25.11.2015 - 26.11.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd.. 2016, s. 160-165. Solid State Phenomena. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-03835-675-2.

•  Bret, O., LIDMILA, M. Gumový granulát: přehled základních vlastností a chování materiálu. In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha, 15.06.2016. Praha: ČVUT v Praze. 2016, s. 1-7. ISBN 978-80-01-05977-7.

•  Cábová, K., Bernas, M., a Wald, F.: Numerical modelling of fire and smoke development in railway tunnel. In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. 22nd International Conference on Engineering Mechanics. Svratka, 09.05.2016 - 12.05.2016. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i.. 2016, s. 102-105. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

•  Dočkalová, A., Valentin, J.: Vliv stárnutí asfaltové směsi na tuhost a únavovou trhlinu na příkladu některých směsí typu ACL [online]. In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Trendy a inovace v dopravním stavitelství. Praha, 20.06.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2016, s. 102-109. ISBN 978-80-01-05973-9.

•  Fanfulová, E., Plachý, T., Polák, M.: An Experimental Analysis of the Real Dynamic Behavior and the Reliability Verification of an Existing Footbridge. In: Sborník z konference Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 308-311. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.827.308

•  Fiala, L., et al.: Experimental Study on Electrical Properties of Steel-fibre Reinforced Concrete [online]. In: Sborník z konference Ecology and new building materials and products 2016. Ecology and new building materials and products 2016. Černá Hora, 31.05.2016 - 02.06.2016. Oxford: Elsevier Ltd. 2016, s. 241-248. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816317507

•  Grošek, J.: Vývoj cementobetonových krytů vozovek. In  Juniorstav 2016: 18. odborná konference doktorského studia , Brno, 28.1.2016, Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, s. 181. ISBN 978-80-214-5312-8.

•  Hamzah, M.O., et al.: A two level factorial experimental design for evaluation of viscoelastic properties of bitumens containing a surfactant warm additive [online]. In: Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016. 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Praha, 01.06.2016 - 03.06.2016. Prague: Czech Technical University. 2016, ISBN 978-80-01-05962-3. Dostupné z: http://guarant.topinfo.cz/ee2016/download/proceedings/data/c13.html

•  Hanzlová, H., Vodička, J.: Nové české normy pro zkoušení a klasifikaci vláknobetonu. In: Betonárské dni 2016 Zborník prednášok. Betonárské dni 2016. Bratislava, 20.10.2016 - 21.10.2016. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2016, s. 457-462. ISBN 978-80-227-4622-9.

•  Havlíček, P.; Raif, L.: Influence of Explosive Hardening on Wear of Railway Crossings made by Hdfield Steel. In METAL 2016 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-87294-66- 6.

•  Hilar, M., Nhu The, T.: Evaluation of EPB Shield Excavation Impact on Deformations of Surrounding Ground. In: Sborník příspěvků 21.mezinárodního semináře Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016. Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016. Ostrava, 18.02.2016 - 19.02.2016. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2016, s. 89-93. ISBN 978-80-248-3890-8.

•  Hilar, M., et al.: Mined sections of the tunnel Považský Chlmec – expectations and reality [online]. In: Proceedings of 13th International Conference Underground Construction Prague 2016. 13. mezinárodní konference Podzemní stavby 2016. Praha, 23.05.2016 - 25.05.2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES. 2016, ISBN 978-80-906452-0-2. Dostupné z: http://ita-aites.cz

•  Horníček, L.: Experience with Geogrids and Geocomposites Positioned beneath Ballast Bed in Laboratory and Operating Conditions. Sborník z konference Rinforzo, Filtrazione e contenimento nelle opere di ingengeria geotectica. XXVIII Convegno Nazionale Geosintetici. Bologna .

•  Horníček, L., Kawalec, J.: Stabilisation of aggregates by geogrids in railway applications. In: Rinforzo, filtrazione e contenimento nelle opere di ingegneria geotecnica. XXVIII Convegno Nazionale Geosintetici. Bologna, 19.10.2016. Patron Editore. 2016, s. 71-78. ISBN 9788855533607.

•  Horníček, L.: Provozní ověřování stabilizace kolejového lože pomocí geokompozitů. In: Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Děčín, 09.03.2016 - 10.03.2016. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební. 2016, s. 48-55. ISBN 978-80-905733-3-8.

•  Horníček, L., Jasanský, P., Holý, M.: Railway trial section with geocomposite positioned beneath the ballast bed for lifetime extension of track geometry. In: Proceedings of the 2015 International Conference on Applied System Innovation (ICASI 2015). International Conference on Applied System Innovation. Osaka, 22.05.2015 - 27.05.2015. London: Taylor & Francis. 2016, s. 19-23. ISBN 978-1-138-02893-7. Dostupné z: https://www.google.com/books?hl=cs&lr=&id=Jx1jDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA19&ots=F8nJbu-Db0&sig=i_0AyZdKvfUUCVRsvLh5S0NqUtk

•  Hrubešová, E., Ďuriš, L., Mohammed, J.: Variantní přístupy k výpočtu stabilizačního tlaku na čelbu při ražbě tunelů plnoprofilovými tunelovacími stroji. In Podzemní stavby Praha 2016 : 13. mezinárodní konference : 23.-25.května 2016, Praha, Česká republika . Praha : Česká tunelářská asociace, 2016, s. 1-8.

•  Hrubešová, E., Ďuriš, L., Melichar, A.: Analýza velikosti podpůrného tlaku na čelbu tunelu raženého plným profilem. In Geotechnika 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : zborník : Slovenská republika, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, hotel Bellevue, 21 .-22.9.2016 . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, s. 210-217.

•  Hrubešová, E., Maršálek, J., Holiš, J.: The influence of inaccuracies of soil characteristics on the internal forces in the retaining wall. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies - Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2015 . Balkema : CRC Press/Balkema, 2016, s. 69-74.

•  Hruzíková, M., Plášek, O., Bílek, J.: Hodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami. In Věda a výzkum pro práce na železniční dopravní cestě. Sborník přednášek. Děčín: VOŠ a SPŠ Děčín, 2016. s. 156-168. ISBN: 978-80-905733-3- 8.

•  Hubka, J., Plachý, T., Polák, M.: Damage Detection of Masonry Columns Using Modal Analysis. In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Nano a Makro Mechanika 2015 - 6. ročník konference. Praha, 17.09.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2016, s. 49-52. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.825.49

•  Jarolím, M., et al.: Effect of Curing Humidity on Stiffness of Cement Based Mortars with Recycled Fillers. In: Modern Methods of Experimental and Computational Investigations in Area of Construction. Nano a Makro Mechanika 2015 - 6. ročník konference. Praha, 17.09.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2016, s. 19-22. Applied Mechanics and Materials Vol. 825. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-603-5.

•  Jirásko, D., Vaníček, I.: Kritické fáze návrhu a realizace zemní konstrukce dopravních staveb. In: Podkladní vrstvy a podloží vozovek. Brno, 22.11.2016. Praha 4: PRAGOPROJEKT,a.s.. 2016, s. 133-141. ISBN 978-80-903925-8-8.

•  Jirásko, D., Vaníček, I., Vaníček, M.: Added Value of Transportation Geotechnics to the Sustainability (Design Approach). Procedia Engineering. 2016, 0 (143), s. 1417-1424. ISSN 1877-7058. Advances in Transportation Geotechnics 3 . The 3rd International Conference on Transportation Geotechnics (ICTG 2016)

•  Jursík, P.: Experimentální ověření UHPC spojení prefabrikovaných dílců na spřaženém ocelobetonovém nosníku. In: PhD Workshop - Full Text. Workshop doktorandů 2016. Praha, 27.05.2016. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů. 2016, ISBN 978-80-01-05924-1.

•  Kaláb, Z., Hrubešová, E.: Geotechnické problémy vznikající během vibrací vyvolaných dopravou. In Geotechnika 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : zborník : Slovenská republika, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, hotel Bellevue, 21.-22.9.2016 . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, s. 167-174.

•  Kohoutek, Š.: Load Carrying Capacity of a Hollow Core Slab Panel Made of HPC. In: PhD Workshop - Full Text. Workshop doktorandů 2016.Praha, 27.05.2016. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů. 2016, s. 86-87. ISBN 978-80-01-05924-1.

•  Kolínský, V., Vítek, J.: Analysis of long-term observation of highway arch bridge Oparno. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015 (print). 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl, 25.11.2015 - 26.11.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd.. 2016, s. 209-214. Solid State Phenomena. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-03835-675-2.

•  Kolínský, V., Vítek, J.: New model for creep and shrinkage prediction and its application. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015 (print). 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl, 25.11.2015 - 26.11.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd.. 2016, s. 125-130. Solid State Phenomena. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-03835-675-2.

•  Lahuta, H., Aldorf, J., Hrubešová, E., Rubišarová, H., Janíček, A. Influence of buckling at the rod micropiles. Příspěvek na konferenci Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering. April 2016 Vietnam. In Procedia Engineering. Volume 96 . SAN DIEGO : Elsevier, 2016, s. 327-332.

•  Lidmila, M., Lojda, V., Bret, O.: Laboratory models of a railway track with the subgrade layer based on rubber granulate. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic Tatranské Matliare, 29.06.2016 - 01.07.2016. Boca Raton: CRC Press. 2016, s. 785-790. ISBN 9781138032248.

•  Lidmila, M., Lojda, V., Bret, O.: The Load-bearing Capacity of Railway Substructure Geotechnical Models with a Rubber Granulate. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranské Matliare, 29.06.2016 - 01.07.2016. Košice: Technical University of Košice. 2016, ISBN 978-80-553-2564-4.

•  Lojda, V.: Stanovení rázové houževnatosti recyklovaného plastu vyztuženého skelným vláknem za účelem vývoje železničního pražce. In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví 2016. Praha, 15.06.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 8-15. ISBN 978-80-01-05977-7.

•  Lojda, V.: Effect of Thermal Expansion in the Development of Recycled Plastic Railway Sleeper [online]. In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Trendy a inovace v dopravním stavitelství. Praha, 20.06.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2016, s. 162-167. ISBN 978-80-01-05973-9.

•  Matula, R., Stryk,J., Gulej M. et al.: Měření polohy kluzných trnů a kotev dvoukanálovým georadarem. In Betonové vozovky 2016, Praha, 22. 9. 2016, s. 78-83

•  Mohammed, J., Hrubešová, E.: Assessment of internal forces in circle tunnel resulted from seismic load using finite elements method. In Geotechnika 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : zborník : Slovenská republika, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, hotel Bellevue , 21.-22.9.2016 . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, s. 181-187.

•  Mohyla, M., Vojtasík, K., Hrubešová, E., Stolárik, M., Pinka, M.: Problematika osazování tlakových buněk pro monitoring napětí v zeminovém prostředí. In Geotechnika 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : zborník : Slovenská republika, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, hotel Bellevue, 21.-22.9.2016 . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, s. 161-166.

•  Mráz, V., et al.: Limiting Factors for the Applicability of Specific Types of Energetic By-Products in Roadbed Structures [online]. In: Geo-China 2016: Innovative and Sustainable Use of Geomaterials and Geosystems. Fourth Geo-China International Conference. Jinan, Shandong, 25.07.2016 - 27.07.2016. Reston, VA: American Society of Civil Engineers. 2016, s. 69-78. GSP. ISSN 0895-0563. ISBN 978-0-7844-8006-9. Dostupné z: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/9780784480069.009

•  Nhu The, T., Hilar, M.: Prediction and Evaluation of the Surface Settlement above EPB Shields [online]. In: Proceedings of 13th International Conference Underground Construction Prague 2016. 13. mezinárodní konference Podzemní stavby 2016. Praha, 23.05.2016 - 25.05.2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES. 2016, ISBN 978-80-906452-0-2. Dostupné z: http://www.ita-aites.cz

•  Novotný, B., Vébr, L., Pánek, P.: Inovace návrhové metody cementobetonových vozovek. In: Sborník z konference Pozemní komunikace 2016. Praha: ČVUT 2016, ISBN 978-80-01-05964-7.

•  Plachý, T., Hubka, J., Polák, M.: Modal Analysis of Small Masonry Columns. In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016 Srní, 30.05.2016 - 02.06.2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016, ISBN 978-80-261-0624-1.

•  Pánek, P., Vébr, L.: Únavová analýza cb krytu vozovek PK. In: Pozemní komunikace 2016. ČVUT v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-05964-7.

•  Pruška, J.: Zlepšování horninového masivu pomocí svorníků a jeho modelování. In: Sborník příspěvků Zakládání staveb Brno 2016. 44. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2016. Brno, 14.11.2016 - 15.11.2016. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů. 2016, s. 141-146. ISBN 978-80-87920-04-6.

•  Pruška, J.: Riziková analýza v tunelových stavbách - prehĺad. In: Geotechnika/Geotechnics 2016. Horný Smokovec, 21.09.2016 - 22.09.2016. Ostrava: Archiv VŠB-TUO. 2016, s. 188-195. ISBN 978-80-248-3935-6.

•  Pruška, J., Nosek, J.: Back analysis of tunnel structures based on neural networks [online]. In: Proceedings of 13th International Conference Underground Construction Prague 2016. Praha, 23.05.2016 - 25.05.2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES. 2016, ISBN 978-80-906452-0-2.

•  Ryjáček, P., et al.: The Rail-bridge Interaction - Recent Advances with ERS Fastening System for Steel Bridges. In: Transport Research Arena TRA2016. Warsaw, 18.04.2016 - 21.04.2016. Lausanne: Elsevier. 2016, s. 3972-3981. ISSN 2352-1465.

•  Ráček, V., et al.: Shear Properties of FRC - New Experiments [online]. In: Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2016, s. 73-79. ISBN 978-80-01-05973-9.

•  Ráček, V., Zlámal, J.: Mezní stav kruhového ostění metra z dílců [online]. In: Proceedings of 13th International Conference Underground Construction Prague 2016. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES. 2016, s. 1-11. ISBN 978-80-906452-0-2.

•  Ráček, V., Kadlec, L.: New Experiments - Fibre Concrete Tubes in Pure Shear Mode. In: PhD Workshop - Full Text. Workshop doktorandů 2016. Praha, 27.05.2016. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů. 2016, s. 1-8. ISBN 978-80-01-05924-1.

•  Ráček, V., et al.: New Experiments on Shear Properties of Fibre-concrete [online]. In: Proceedings of the Ecology and new building materials and products 2016. Černá Hora, 31.05.2016 - 02.06.2016. Oxford: Elsevier Ltd. 2016, s. 249-256. Procedia Engineering. ISSN 1877-7058.

•  Raif, L .: Příprava vysokorychlostních železničních výhybek pro koncepci rychlých spojení v ČR . Sborník Konference železnice , 11/2016 Praha

•  RaiF, L., Puda, B:. Výhybky se zpružněním v Ústí nad Orlicí - zkušební úsek. In Seminář Věda a výzkum pro stavby železniční dopravní cesty. Děčín: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2016. s. 122-129. ISBN: 978-80-905733-3- 8.

•  Ryjáček, P., Karmazín, K., Brůna, M.: Chování mostů s řídící tyčí MW. In: Sborník příspěvků 21. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2016. Brno, 21.04.2016 - 22.04.2016. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON. 2016, s. 288-291. ISBN 978-80-86604-68-8.

•  Ryjáček, P., BRŮNA, M., a KARMAZÍN, K. The behaviour of the bridges with the MW steering bar [online]. In: Procedia Engineering. 9th International Conference „Bridges in Danube Basin 2016“, BDB 2016. Žilina, 30.09.2016 - 01.10.2016. Cambridge: Elsevier. 2016, s. 395-402. 156. ISSN 1877-7058. Dostupné z: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&qid=14&SID=V2GoTciOldzlD3B3noh&page=1&doc=1

•  Řoutil, L., Veselý, V., Šimonová, H., Koryčanská, B., Keršner, Z.: A Numerical Study of the Influence of Prestressing Reinforcement Position on Sleeper Response. In Proc. of the 3rd Int. Conf. on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Civil- Comp Proceedings. Kippen, Stirlingshire, UK: Civil- Comp Press, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-1-905088-65- 2. ISSN: 1759-3433.

•  Schneiderová Heralová, R.: LIfe cycle costing within infrastructure projects. In: Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 1468-1475. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.

•  SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R. Life Cycle Costing Within Infrastructure Projects. In: HÁJEK, P., et al., eds. Central Europe towards Sustainable Building 2016 - Innovations for Sustainable Future. Central Europe towards Sustainable Building 2016 Innovations for Sustainable Future. Prague, 22.06.2016 - 24.06.2016. Praha: GRADA PUBLISHING. 2016, s. 1468-1475. 1st edition, Prague, June 2016, Complete edition - printed version + Flash disk with full paper version. ISBN 978-80-271-0248-8.
SINGH, D., et al., eds. Geo-China 2016: Innovative and Sustainable Solutions in Asphalt Pavements [online]. 1. vyd. Reston, VA: American Society of Civil Engineers. 2016, 262. sv. GSP. ISSN 0895-0563. ISBN 978-0-7844-8005-2. Dostupné z: http://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784480052

•  Souček, V., Cábová, K., Apeltauer, T.: Aplikace požárních a evakuačních modelů při posuzování bezpečnosti železničních tunelů s návazností na nařízení komise (EU) č. 1303/2014 (TSI SRT). In: Železniční mosty a Tunely. Železniční mosty a tunely. Praha, 21.01.2016. Praha: SUDOP Praha, a.s.. 2016, s. 87-93.

•  Soukupová, L., Valentin, J., Miláčková, K.: Characteristics of bituminous binders utilizing pulverized rubber and its use for bitumen modification. In: Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 6th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 05.09.2016 - 07.09.2016. Leiden: CRC Press/Balkema. 2016, s. 1587-1594. ISBN 978-1-138-02927-9.

•  Soukupová, L., Valentová, T.: Effect of miscellaneous methods of bitumen ageing and selected testing geometry used for Dynamic Shear Rheometer tests. In: Young Scientist 2016. Vysoké Tatry, 14.04.2016 - 15.04.2016. Košice: TU Košice Fakulta Stavebná. 2016, ISBN 978-80-553-2537-8.

•  Stolárik, M., Pinka, M.: Seizmický vliv železniční dopravy na geotechnické konstrukce. In Geotechnika 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : zborník : Slovenská republika, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, hotel Bellevue, 21.-22.9.2016 . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, s. 175-180.

•  Stryk, J., Nevosad, Z., Gregerová, M., Frýbort, A., Chupik, V.: Expansive reactions in cement concrete pavement structure and the way how to analyse the risk of their occurrence. In 4th International Chinese European Workshop (CEW) on Functional Pavement Design, Delft, 29.6. - 1.7. 2016, Taylor & Francis Group : London, p.1431-1439, ISBN 978-1-138-02924-8.

•  Suda, J., Valentin, J., Kotoušová, A.: Effect of rejuvenation on cold recycled and multiple cold recycled asphalt mixtures. In: Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation. 6th International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. Cape Town, 05.09.2016 - 07.09.2016. Leiden: CRC Press/Balkema. 2016, s. 1595-1601. ISBN 978-1-138-02927-9.

•  Suda, J., Valentin, J., Žák, J.: Cold bituminous emulsion mixtures - laboratory mix design, trial section job site and monitoring [online]. In: Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016. Prague: Czech Technical University. 2016, ISBN 978-80-01-05962-3. Dostupné z: http://guarant.topinfo.cz/ee2016/download/proceedings/data/c327.html

•  Šedina, J.: Využití fluidních popílku v podkladních vrstvách vozovky. In: Pozemní komunikace 2016. Praha, 21.06.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-05964-7.

•  Šedina, J., Suda, J., Valentin, J.: Standardní a mikromleté fluidní popílky ve stmelených směsích pro podkladní vrstvy. In: SUDA, J., et al., eds. Podkladní vrstvy a podloží vozovek. Brno, 22.11.2016. Praha 4: PRAGOPROJEKT,a.s.. 2016, s. 45-52. ISBN 978-80-903925-8-8.

•  Žák, J., et al.: BIM - Modernizace železniční stanice Česká Lípa. In: 21. ročník konference Železnice 2016 . Hotel Olšanka, Praha, 23.11.2016. Praha: SUDOP Praha. 2016, s. 67-74.

•  Šedina, J., Mondschein, P.: Fly ash based mixtures for pavement structures modified by advanced additives. In: Young Scientist 2016. Vysoké Tatry, 14.04.2016 - 15.04.2016. Košice: TU Košice Fakulta Stavebná. 2016, ISBN 978-80-553-2537-8.

•  Šedina, J., Čížková, Z., Valentin, J.: Využití triaxiálního přístroje pro posouzení cementem zlepšených zemin a asfaltových směsí recyklace za studena. In: Juniorstav 2016, sborník abstraktů. JUNIORSTAV 2016, 18. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2016, ISBN 978-80-214-5311-1.

•  ŠEDINA, J. a VALENTIN, J. Fluidní popílky v podkladních vrstvách vozovky [online]. In: SOMR, M., et al., eds. Sborník studentské vědecké konference "Trendy a inovace v dopravním stavitelství". Trendy a inovace v dopravním stavitelství. Praha, 20.06.2016. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební. 2016, s. 96-101. ISBN 978-80-01-05973-9.

•  Šmilauer, V., et al.: ConTemp – A virtual thermo-mechanical simulator for hydrating reinforced concrete blocks with extension to service life. In: Service Life of Cement-Based Materials and Structures. Materials, Systems and Structures in Civil Engineering 2016. Lyngby, 21.08.2016 - 24.08.2016. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l.. 2016, s. 463-472. ISBN 978-2-35158-172-8.

•  Tesárek, P., et al.: Effect of Reinforcement on Flexural Strength and Ductility of Gypsum-Based Composites with Recycled Wires from Automobile Tires. In: Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines II. Experimentální analýza napětí 2015. Český Krumlov, 01.06.2015 - 04.06.2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD. 2016, s. 348-351. Applied Mechanics and Materials vol. 827. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-531-1.

•  Tichý, J, et al.: UHPC Footbridge over the Opatovický canal [online]. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl, 25.11.2015 - 26.11.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc.. 2016, s. 320-324. Solid State Phenomena - Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015. ISSN 1662-9779.

•  Vacková, P., et al.: Contribution of Selected Modified Bituminous Binders on Deformation Behavior of HMAC Mixes. In: 6th European Transport Research Conference. Varšava, 18.04.2016 - 21.04.2016. Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów. 2016

•  Vacková, P., et al.: Effect of Additive Bitumious Binders on a New Generation of High Modulus Asphalt Mixtures [online]. In: Geo-China 2016: Innovative and Sustainable Solutions in Asphalt Pavements. Fourth Geo-China International Conference. Jinan, Shandong, 25.07.2016 - 27.07.2016. Reston, VA: American Society of Civil Engineers. 2016, s. 196-204. GSP. ISSN 0895-0563. ISBN 978-0-7844-8005-2. Dostupné z: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/9780784480052.024

•  Valehrach, J., Šmíd, J.: Monitoring of Track Sections with Long- pitch Corrugation. In Interoperability of Railway Transport - IRICoN 2016 . Prague: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 33-34. ISBN: 978-80-01-05939- 5.

•  Valehrach, J.: Long-pitch Corrugation - Monitored Track Sections. In 8th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. p. 101-107. ISBN: 978-80-553-2537- 8.

•  Valehrach, J.: Skluzové vlny a jejich měření. In J uniorstav 2016 . Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311- 1.

•  Valentová, T., Kotoušová, A., Valentin, J.: Ověření charakteristik asfaltových směsí s využitím vícenásobné recyklace. In: RECYCLING 2016 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno, 07.04.2016 - 08.04.2016. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2016, s. 70-77. ISBN 978-80-214-5331-9.

•  Valentová, T., Valentin, J., Altman, J.: Development and verification of a suitable methodology for stability assessment of bitumen adhesion promoters [online]. In: Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016. Praha, 01.06.2016 - 03.06.2016. Prague: Czech Technical University. 2016, ISBN 978-80-01-05962-3. Dostupné z: http://guarant.topinfo.cz/ee2016/download/proceedings/data/c346.html

•  Valentin, J.: Odpadová legislativa a podpora recyklovatelnosti. In: Pozemní komunikace 2016. Praha, 21.06.2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2016, s. 1-10. ISBN 978-80-01-05964-7.

•  Valentin, J., et al.: Lité asfalty s netradičními pojivy. In: Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie. XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, Nízké Tatry, 14.11.2016 - 16.11.2016. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2016, ISBN 978-80-89565-27-6.

•  Valentin, J., et al.: Laboratory assessment of new technical solutions for mastic asphalt with reduced mixing temperature [online]. In: Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016. Praha, 01.06.2016 - 03.06.2016. Prague: Czech Technical University. 2016, ISBN 978-80-01-05962-3. Dostupné z: http://guarant.topinfo.cz/ee2016/download/proceedings/data/c350.html

•  Vaníček, I., Pecival, T., VANÍČEK, J.: Risk evaluation of domino effect of dam failures on small river-basins [online]. In: Flood risk 2016. Flood risk 2016. Lyon, 17.10.2016 - 21.10.2016. Les Ulis: EDP Sciences. 2016, s. 1-6. ISSN 2267-1242.

•  Vaníček, I.: Stabilizace zemin a specifikace charakteristických hodnot geotechnických parametrů. In: Sborník příspěvků Zakládání staveb Brno 2016. Brno, 14.11.2016 - 15.11.2016. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů. 2016, s. 71-76. ISBN 978-80-87920-04-6.

•  Vaníček, I.: The implementation of EC 7 to the Earth Structures. In: Budivelni Konstrukcii. Kyjev, 03.10.2016 - 06.10.2016. DP. 2016, s. 28-36. 1. sv. 83. ISBN 978-617-676-102-0.

•  Vaníček, I., Vaníček, M.: Experiences from the High Geotextile Reinforced Retaining Wall - Case Study. In: Historical experience and chalenges of geotechnical problems in Baltic Sea region. 13 th Baltic Sea Region Geotechnical Conference. Vilnius, 22.09.2016 - 24.09.2016. Lithuanian Geotechnical Society. 2016, s. 261-265. ISSN 2424-5968. ISBN 978-609-457-957-8.

•  Vaníček, I.: Geotechnický prieskum a geotechnický risk. In: Zborník 8. konference Inžinierskage geológias medzinárodnou účasťou, Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike. Inžinierska Geológia 2016. Nový Smokovec, 16.06.2016 - 17.06.2016. Bratislava: Slovenská technická univerzita. 2016, ISBN 978-80-227-4573-4.

•  Vaníček, I.: Specific position of earth structures in geotechnical structure design. In: New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Fourth International Conference In Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Lefkosia, 02.06.2016 - 04.06.2016. Nicosia: Near East University. 2016, s. 1-10. ISBN 975-8359-28-2.

•  Vaníček, I.: Risk evaluation x Geotechnical Categories. 26.04.2016.

•  Vaníček, I.: Discussion to Ground Models. 26.08.2016.

•  Vébr, L.: Vybrané změny v Zákoně o pozemních komunikacích, nová ČSN 73 6108. In: Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie. XXI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, Nízké Tatry, 14.11.2016 - 16.11.2016. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2016, s. 42-47. ISBN 978-80-89565-27-6.

•  Vinkler, M.: Experimentální analýza vysychání a smršťování betonu. In: PhD Workshop - Full Text. Praha, 27.05.2016. ČVUT, Fakulta stavební, Katedra betonových konstrukcí a mostů. 2016, ISBN 978-80-01-05924-1.

•  Vinkler, M., Vítek, J.: Smršťování betonu při vysychání - experimenty a numerické modely. In: Betonářské dny 2016. 23. Litomyšl, 30.11.2016 - 01.12.2016. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2016, ISBN 978-80-906097-6-1.

•  Vinkler, M., VÍTEK, J.: Drying and Shrinkage of Large Concrete Specimens. In: Performance -Based Approaches for Concrete Structures. Proceedings: Extended Abstracts and Keynotes. FIB Sympozium 2016: Performance-Based Approaches for Concrete Structures. Cape Town, 21.11.2016 - 23.11.2016. Cape Town: University of Cape Town. 2016, ISBN 978-2-88394-120-5.

•  Vítek, J., et al.: UHPC Connection of Precast Bridge Deck. In: 1st International Interactive Conference on Ultra-High Performance Concrete. Des Moines, Iowa, 18.07.2016 - 20.07.2016. Ames, Iowa: Iowa State University. 2016, Dostupné z: http://www.extension.iastate.edu/registration/events/UHPCPapers/UHPC_ID51.pdf

•  Vítek, J., et al.: Application of UHPC Joints in Bridge Construction – Experimental Testing. In: Proceedings of HiPerMat 2016 - 4th International Symposium on Ultra-High Performance Concrete and High Performance Construction Materials. Kassel, 09.03.2016 - 11.03.2016. Kassel: Kassel University Press GmbH. 2016, s. 183-184. ISBN 978-3-7376-0094-1.

•  Vítek, J., Čítek, D.: Effect of reduced bond of prestressed strands. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015 (print). 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl, 25.11.2015 - 26.11.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd.. 2016, s. 296-300. Solid State Phenomena. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-03835-675-2.

•  Vítek, J., et al.: Application of UHPC joints in precast structures. In: Proceedings from 22nd Czech Concrete Day 2015 (print). 22. Betonářské dny 2015. Litomyšl, 25.11.2015 - 26.11.2015. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd.. 2016, s. 267-272. Solid State Phenomena. ISSN 1012-0394. ISBN 978-3-03835-675-2.

•  Vítek, J., Čítek, D.: Spoje prefabrikovaných konstrukcí s použitím UHPC. In: Betonárské dni 2016 Zborník prednášok. Betonárské dni 2016. Bratislava, 20.10.2016 - 21.10.2016. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2016, s. 175-180. ISBN 978-80-227-4622-9.

•  Vítek, J., Kolínský, V.: Construction and monitoring of the Oparno valley bridge. In: Arch Bridges in Culture. ARCH 2016. Wroclaw, 05.11.2016 - 07.11.2016. 2016, s. 342-345. ISBN 978-83-7125-265-5.

•  Vodička, J., et al.: Modified Test of Axial Tensile Strength of FRC. In: The Modern Landscape. 9th Rilem International Symposium on Fiber Reinforced Concrete. Vancouver, 19.09.2016 - 21.09.2016. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l.. 2016, s. 642-650. ISBN 978-2-35158-187-2.

•  Vojtasík, K., Bednařík, T.: Stanovení rychlosti pohybu svahu z křivosti kmene stromu. 33. mezinárodní konference Polní geotechnické metody 2016 : Ústí nad Labem : sborník příspěvků . 2016.

•  Vojtasík, K., Hurta, J., Mohyla, M.: Příspěvek k vlivu pevnostních parametrů horninového prostředí na únosnost tmelených tyčových svorníků. In Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016 : sborník příspěvků 21. mezinárodního semináře : 18.-19.2.2016, Ostrava . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, s. 140-144.

•  Vojtasík, K., Mohyla, M.: Stanovení únosnosti tmelených ocelových žebírkových svorníků 3D numerickým modelem. In Podzemní stavby Praha 2016 : 13. mezinárodní konference : 23.-25.května 2016, Praha, Česká republika . Praha : Česká tunelářská asociace, 2016, s. 1-5.

•  Vojtasík, K., Mohyla, M., Hurta, J.: Vliv žebírkování profilových tyčí svorníků na napěťo-deformační stav v okolní hornině. In Geotechnika 2016 : pokrokové metódy a tradície v geotechnike : 15. ročník medzinárodnej konferencie : zborník : Slovenská republika, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, hotel Bellevue , 21.-22.9.2016 . Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2016, s. 270-274.

•  Žák, J., et al.: Report on new test method to determine shear properties of asphalt mixtures [online]. In: Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016. 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Praha, 01.06.2016 - 03.06.2016. Prague: Czech Technical University. 2016, ISBN 978-80-01-05962-3.

•  Žák, J., et al.: BIM - Modernizace železniční stanice Česká Lípa. In: 21. ročník konference Železnice 2016 . Hotel Olšanka, Praha, 23.11.2016. Praha: SUDOP Praha. 2016, s. 67-74.

•  Žák, J.: On laser scanning, pavement surface roughness and international roughness index in highway construction [online]. In: Proceedings of 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress,1st - 3rd June 2016. 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Praha, 01.06.2016 - 03.06.2016. Prague: Czech Technical University. 2016, ISBN 978-80-01-05962-3.

•  Žák, J., Suda, J., Ryjáček, P.: Polymer Modification Technologies and Asphalt Mixtures Fatigue Resistance in Pavement Structures [online]. In: Geo-China 2016: Innovative and Sustainable Solutions in Asphalt Pavements. Fourth Geo-China International Conference. Jinan, Shandong, 25.07.2016 - 27.07.2016. Reston, VA: American Society of Civil Engineers. 2016, s. 11-18. GSP. ISSN 0895-0563. ISBN 978-0-7844-8005-2. Dostupné z: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/9780784480052.002

 

Workshop

•  WORKshop Bílý, P. (poř.) - Kohoutková, A. (poř.): Workshop CESTI 2016. [Pořádání workshopu]. 2016.

 

Nepublikovaná přednáška

•  Křivánek, V.: Změna hluku povrchů vozovek v průběhu jeho používání. Vyžádaná přednáška na sekci Povrchových vlastností vozovek, Dům VTS na Novotného lávce, Praha, 15. 6. 2016.

 

 

Odborná zpráva

•  Bílý, P. - Kohoutková, A.: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu TE01020168 za rok 2016. [Výroční zpráva]. 2016. TE01020168-2016. 100 s.

 

 
 
 English