INTRANET
 
 

Kniha:

Vondruška, M.

Krizové řízení stavebních projektů

1. vyd. Brno: CERM, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7204-847-2.

 

Článek v časopise:

Korbelář, J. - Kroupar, M. - Ryjáček, P. - Schindler, J.

Steel superstructure saves concrete arch bridge over the River Ohře, Czech Republic

In: Steel Construction. 2013, vol. 2013, no. 6, p. 158-162. ISSN 1867-0520.

Ryjáček, P. - Schindler, J.

Havárie provizoria MS v Chrastavě, příčiny a poučení

In: Silnice železnice. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 1-3. ISSN 1801-822X.

Ryjáček, P. - Vokáč, M.

Dlouhodobý monitoring bezstykové koleje na železničním mostě v Kolíně

In: Stavebnictví. 2013, roč. 13, č. 8, s. 40-45. ISSN 1802-2030.

Stryk, J., Nekula, L., Šachlová, Z. et al.

Aktivity evropské normalizační skupiny CEN TC 227/WG5: Povrchové vlastnosti vozovek . Silniční obzor, 2013, roč. 74, č. 12, s. 311-313. ISSN 0322-7154.

Valentin, J. - Žák, J.

5. kongres E&E - Trendy v oblasti nízkoteplotních a teplých asfaltových směsí

In: Silnice Mosty. 2013, roč. 4, č. 4, s. 29-33. ISSN 1804-8684.

 

Článek v online časopisu:

Valentin, J. - Fiedler, J. - Kašpar, J.

WMA specifikációk és ezzel kapcsolatos tapasztalatok a Cseh Koztársaságban

In: Aszfalt [online]. 2013, roč. 2013, č. 1, s. 17-22. ISSN 1217-7830.

Vaníček, I. - Vaníček, M.

Modern Earth Structures of Transport Engineering View of Sustainable Construction

In: Procedia Engineering. 2013, vol. 57, p. 77-82. ISSN 1877-7058.

 

 

 

Příspěvek ve sborníku z konference:

Cirkle, P.; Kocáb, D.

Dynamické a statické moduly pružnosti betonu. In Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví - sborník recenzovaných příspěvků 2013. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 2013. p. 156 - 165. ISBN 978-80-214-4777-6.

Doležel, J.; Šomodíková, M.; Lehký, D.; Novák, D.

Stanovení zatížitelnosti železobetonového trámového mostu na základě pravděpodobnostní MKP analýzy. In Betonářské dny 2013. Hradec Králové, Česká republika. 2013. p. 312 - 318. ISBN 978-80-87158-34-0.

Hrubešová, E., Aldorf, J.

Back analysis for the determination of primary stress state in rock massif

In: Recent Advances in Urban Planning and Construction : proceedings of the 4th International Conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars, (USCUDAR '13). Cambridge: WSEAS Press, 2013, s. 37-40.

Hrubešová, E., Maršálek, J., Höchsmann, T.

Citlivostní analýza vnitřních sil v pažící konstrukci vzhledem k charakteristikám zeminového prostředí

In: Zakládání staveb Brno 2013 : 41. konference se zahraniční účastí, 11.-12.11.2013, sborník příspěvků. Praha: Česká geotechnická společnost, 2013, s. 65-70.

Kadlec, L. - Křístek, V. - Vítek, J.

Metoda zpřesnění výpočtové analýzy reologických jevů mostů se změnami statického systému

In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013, s. 306-311. ISBN 978-80-87158-34-0.

Kohoutková, A. - Broukalová, I.

Optimization of Fibre Reinforced Concrete Structural Members

In: Concrete and Concrete Structures 2013. Žilina: University of Žilina, 2013, p. 100-106. ISSN 1877-7058.

Korbelář, J. - Kroupar, M. - Ryjáček, P. - Schindler, J.

Reconstruction of an arch bridge across Ohře river, Loket, Czech Republic

In: IABSE Rotterdam Conference Report. Zürich: IABSE, 2013, p. 584-585. ISBN 978-3-85748-123-9.

Kos, J.

Pažicí konstrukce dle EUROKÓDU 7

In: Zakládání staveb - Foundations - Grundbau Brno 2013 sborník příspěvků. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2013, s. 87-92. ISBN 978-80-87920-00-8.

Kovář, K. - Očadlík, P. - Ryjáček, P. - Vovesný, M.

Výroba a montáž pole 2 mostu přes Radbuzu v Plzni

In: Sborník příspěvků - Železniční mosty a tunely. Praha: SUDOP Praha, a.s., 2013, s. 7-12.

Kučera, P. - Lidmila, M.

Possibilities of Utilization of Alternative Materials within Railway Trackbed

In: Proceedings of the Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields.. Trondheim: Akademika Publishing, 2013, p. 849-858. ISBN 978-82-321-0286-0.

Lidmila, M. - Šeps, K.

Použití směsí s recyklovaným betonem jako stabilizované vrstvy

In: Sborník konference Nanomateriály a nanotechnologie ve stavebnictví. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, s. 103-107. ISBN 978-80-01-05334-8.

Mondschein, P. - Valentin, J.

Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv zhutnění na chování asfaltových směsí

In: Konference Asfaltové vozovky 2013. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2013, . ISBN 978-80-903925-3-3.

Plachý, T. - Tesárek, P. - Ťoupek, R. - Nežerka, V. - Polák, M.

The Changes of the Gypsum Mechanical Properties in Dependence on the Number of the Freeze-Thaw Cycles

In: Proceedings of the 51st Conference on Experimental Stress Analysis. Ústí nad Labem: FVTM,UJEP, 2013, . ISBN 978-80-7414-579-7.

Pruška, J.

TLAKY PODZEMNÍCH VOD PODLE EN 1997-1

In: Zborník príspevkov 11. Slovenskej geotechnickej konferencie Vplyv vody na geotechnické konštrukcie. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013, s. 424-431. ISBN 978-80-227-3950-4.

Pruška, J. - Kos, J.

VÝPOČET ÚNOSNOSTI PILOTY DLE EUROKÓDU 7 NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK CPT

In: Zakládání staveb - Foundations - Grundbau Brno 2013 sborník příspěvků. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2013, s. 53-58. ISBN 978-80-87920-00-8.

Ráček, V.R. - Vodička, J.V. - Krátký, J.K.

Zkoušky drátkobetonových trámců ohybem - vliv hmotnosti dávky

In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013, s. 351-356. ISBN 978-80-87158-34-0.

Ryjáček, P. - Schindler, Jiří

PŘÍČINY A POUČENÍ Z HAVÁRIE PROVIZORIA MS V CHRASTAVĚ

In: Sborník příspěvků 18.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2013. Brno: Sekurkon, 2013, s. 135-139. ISBN 978-80-86604-60-2.

Ryjáček, P. - Vokáč, M.

Zhodnocení výsledků z dlouhodobého monitoringu bezstykové koleje na mostě v Kolíně

In: Sborník příspěvků 18.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2013. Brno: Sekurkon, 2013, s. 222-228. ISBN 978-80-86604-60-2.

Řoutil, L.; Veselý, V.; Keršner, Z. Probability simulation of pre-stressed railway sleeper mechanical response - cracks initiation and propagation during static test. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Košice, Technical University of Košice. 2013. p. 1 - 6. ISBN 978-80-553-1488-4.

Schneiderová Heralová, R.

Life Cycle Cost Analysis in Public Procurement

In: Central Europe towards Sustainable Building 2013. Praha: Grada, 2013, p. 781-784. ISBN 978-80-247-5015-6.

Suda, J. - Valentin, J.

Metodika návrhu studených asfaltových směsí uplatňovaná ve Francii

In: Konference Asfaltové vozovky 2013. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2013, . ISBN 978-80-903925-3-3.

Šeps, K. - Lidmila, M.

Mechanical Properties of Mixtures with Crushed Sleepers Stiffened by Synthetic Fibres

In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, p. 193-198. ISBN 978-80-01-05332-4.

Šmilauer, V. - Jendele, L. - Červenka, J.

Prediction of Carbonation and Chloride Ingress in Cracked Concrete Structures

In: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2013, p. 1-12. ISSN 1759-3433.ISBN 978-1-905088-57-7.

Ťoupek, R. - Plachý, T. - Polák, M. - Tesárek, P.

Changes of the Dynamic Modulus of Elasticity in Dependence on the Number of the Freeze-Thaw Cycles

In: Proceedings of the 4th Conference Nano & Macro Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013, p. 211-214. ISBN 978-80-01-05332-4.

Valentin, J. - Zajíček, J. - Valentin, V. - Neuvirt, M.

Technologie emulzních asfaltových směsí za studena

In: Konference Asfaltové vozovky 2013. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2013, . ISBN 978-80-903925-3-3.

Vaníček, I.

Earth Structures in Transport Engineering - Sustainable Approach and Technical Solution

In: Geotechnika Belarusi: Nauka i praktika. Minsk: Konference BNTU, 2013, p. 220-228. ISBN 978-985-550-316-4.

Vaníček, I.

Role vody v geotechnických úlohách

In: Zakládání staveb - Foundations - Grundbau Brno 2013 sborník příspěvků. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2013, s. 13-18. ISBN 978-80-87920-00-8.

Vítek, J. - Čítek, D.

Bond of reinforcement and UHPC

In: 20. Betonářské dny 2013. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2013, p. 270-275. ISBN 978-80-87158-34-0.

Vítek, J. - Kanan, M. - Vítek, P.

Fibre Reinforced Concrete in Precast Tunnel Lining

In: CCC 2013 - Concrete Structures in Urban Areas. Wroclaw: Dolnoslaskie wydawnictwo edukacyjne, 2013, p. 452-455. ISBN 978-83-7125-229-7.

Vítek, J. - Čítek, D. - Coufal, R.

UHPC joints of precast elements

In: Fibre Concrete .2013 - Technology, Design, Application. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013, p. 407-414. ISSN 2336-338X.ISBN 978-80-01-05240-2.

 

Vyžádaná přednáška

Křivánek, V.

Protihluková opatření v silniční dopravě a novinky v ochraně před nadměrnou hlukovou zátěží, strategické hlukové mapování a akční plány, legislativa a měření hluku. Vyžádaná přednáška, FAST, VUT Brno, Veveří 95, Brno, 9. 10. 2013.

Křivánek, V.

Tiché povrchy – co od nich můžeme očekávat (účinnost, zkušenosti z praxe).

Vyžádaná přednáška, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (Národní referenční laboratoř pro komunální hluk), Vinařská 6, Brno, 16. 10. 2013.

 
 
 English