INTRANET
 
 

Mezinárodní studentská vědecká konference

Výzkum a inovace využití druhotných materiálů se zaměřením na dopravní stavitelství 2015 (Research and Innovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering 2015 – RISEM 2015)

Sborník v pdf ke stažení zde

V současné moderní společnosti převládá snaha o aktivní uplatnění nebo alespoň přiblížení se podmínkám trvale udržitelného rozvoje. Jedna z hlavních myšlenek této strategie by se dala charakterizovat jako snaha o vytvoření bezodpadové společnosti s definovanými kritérii konce odpadu, dále pak jako úsilí o vícenásobné využívání přírodních surovin při současném snižování energetické náročnosti, produkce CO2. Účelem využívání druhotných surovin v dopravním stavitelství je v první řadě snížení ekologické zátěže, dále dosažení ekonomických a energetických úspor. Jejich využití bude hrát v nejbližší budoucnosti stále větší roli i při optimalizaci surovinových zdrojů. Stavební průmysl v poslední době proto vynakládá velké úsilí na rozvoj a využívání technologií pro recyklaci a zhodnocení odpadů zejména z energetického průmyslu.

 
 
 English