INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2019 je akce, jejímž cílem je prezentovat odborné veřejnosti nejlepší výsledky dosažené v průběhu sedmi let řešení projektu (2013 – 2019) a nabídnout je k praktickému využití. Záměrem je také podpořit diskusi o dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury.

Prezentace ke stažení (kompletní sborník ke stažení zde)

Jan Valentin (ČVUT v Praze) – Nejzajímavější výsledky balíčku WP1: Pozemní komunikace

Peter Gallo (ČVUT v Praze) – Asfaltové směsi s přírodními přízemi jako rozptýlenou výztuží

Martin Lidmila (ČVUT v Praze) – Nejzajímavější výsledky balíčku WP2: Kolejová infrastruktura

Martin Lidmila (ČVUT v Praze) – Vývoj městské protihlukové clony

Pavel Ryjáček (ČVUT v Praze) – Nejzajímavější výsledky balíčku WP3: Mosty

Bohuslav Slánský ml. (Skanska a.s.) – Optimalizace a dynamické zkoušky zábradelních panelů z UHPC

Jan Pruška (ČVUT v Praze) – Nejzajímavější výsledky balíčku WP4: Tunely

Radek Štefan (ČVUT v Praze) – Požární odolnost ostění tunelů

Vít Šmilauer (ČVUT v Praze) – Nejzajímavější výsledky balíčku WP7: Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře

Jiří Šejnoha (ČVUT v Praze) – Uplatnění pravděpodobnostních metod k predikci rizika při ražbě tunelu, popř. při požáru

Roman Ličbinský (CDV, v.v.i.) – Nejzajímavější výsledky balíčku WP5: Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

Jiří Huzlík (CDV, v.v.i.) – Environmentální požadavky pro využití znovuzískaných asfaltových směsí v silničním stavitelství

Josef Stryk (CDV, v.v.i.) – Nejzajímavější výsledky balíčku WP6: Bezpečnost, spolehlivost, diagnostika konstrukcí

Michal Janků (CDV, v.v.i.) – Uplatnění NDT metod a jejich kombinací při diagnostice dopravních staveb

 
 
 English