INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2013 je akce, jejímž cílem je propojit osoby zainteresované v různých pracovních balíčcích Centra kompetence CESTI mezi sebou navzájem i s osobami z klíčových institucí sektoru dopravní infrastruktury mimo Centrum. Každý pracovní balíček bude prezentován třemi příspěvky, které představí vybrané výstupy činností v roce 2013.

Prezentace ke stažení ( kompletní sborník ke stažení zde)

WP1 – Pozemní komunikace

Jan Suda (Fakulta stavební ČVUT): Poznatky s experimentálním návrhem emulzních asfaltových směsí

Jan Valentin (Fakulta stavební ČVUT): Vliv nízkoviskózních přísad na charakteristiky asfaltové směsi

Petr Mondschein (Fakulta stavební ČVUT): Návrhy směsí recyklace za studena využitelné při rekonstrukci podkladní vrstvy D1

 

WP2 – Kolejová infrastruktura

Marek Smolka, Jiří Havlík (DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.): Příprava výhybky pro rychlá spojení

Leoš Horníček (Fakulta stavební ČVUT): Identifikace technických problémů a jejich možných příčin v drážním spodku

Ladislav Minář (KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.): Sledování zkušebních úseků pevné jízdní dráhy v České republice a Slovenské republice

 

WP3 – Mosty

Jan L. Vítek (Metrostav, a.s.): Vývoj betonů s velmi vysokou pevností, cíle a první zkoušky

Tomáš Rotter (Fakulta stavební ČVUT): Metodika pro diagnostiku stávajících mostů. Využití progresivních FRP materiálů pro mostní konstrukce

Pavel Ryjáček (Fakulta stavební ČVUT): Interakce mostu a bezstykové koleje, výsledky proběhlého monitoringu

 

WP4 – Tunely

Filip Hejnic (Fakulta stavební ČVUT): Ověření homogenity drátkobetonu pomocí optické metody

Jan L. Vítek (Metrostav, a.s.): Předmět výzkumu v oblasti vodotěsných betonů

Jan Pruška (Fakulta stavební ČVUT): Průzkum rizika havárií podzemních staveb

 

WP5 – Ochrana životního prostředí a zelená dopravní infrastruktura

Jiří Huzlík (CDV, v.v.i): Aplikace metodiky stanovení inhalační expozice asfaltovým parám

Roman Ličbinský (CDV, v.v.i): Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchu vozovek při kontaktu s vodou

Vítězslav Křivánek (CDV, v.v.i): Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek

 

WP6 – Bezpečnost, spolehlivost, diagnostika konstrukcí

Emil Doupal (CDV, v.v.i): Systémy vážení vozidel za pohybu a způsoby jejich uplatnění

Radek Matula (CDV, v.v.i): Nové a progresivní metody používané při diagnostice vozovek

Josef Stryk (CDV, v.v.i): Systémy kontinuálního monitorování vozovek pozemních komunikací

 

WP7 – Systémy hospodaření v dopravní infrastruktuře

Jiří Šejnoha (Fakulta stavební ČVUT): Katalogy rizik

Eduard Hromada (Fakulta stavební ČVUT): Ekonomické aspekty přípravy a realizace dálničních staveb

Vít Šmilauer (Fakulta stavební ČVUT): Trvanlivost železobetonových prvků – modelování karbonatace, chloridů a vlivu trhlin

 

 
 
 English