INTRANET
 
 

Kniha:

•  Novotná, E., Melzerová, L., Šejnoha, J.: Rizika staveb dopravní infrastruktury. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 185 s. ISBN 978-80-01-05618-9.

•  Tomek, A., Měšťanová, D., Vondruška, M., Hromada, E., Schneiderová Heralová, R. et al.: Operační manuál řízení procesů přípravy a realizace velkých dopravních staveb veřejným sektorem. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2015. 136 s. ISBN 978-80-01-05681-3.

 

Článek v časopise:

•  Čítek, D., Vítek, J., Kolísko, J.: Experimentální zkoušky soudržnosti výztuže a UHPC. Strojírenská technologie. 2014, roč. 19, č. 3,4, s. 157-162. ISSN 1211-4162.

•  Grošek, J., Chupík, V., Stryk, J.: Význam kluzných trnů v cementobetonových krytech vozovek. Silniční obzor . 2014 č.6, p. 156 - 182. ISSN 0322-7154.

•  Havlíček, P., Vyklický, O., Svoboda, M., Stránský, K.: Vliv zpevnění výbuchem na tvrdost a strukturu Hadfieldovy oceli. Hutnické listy . 2014. LXVII(5/2014). p. 8 - 14. ISSN 0018-8069.

•  Hilar, M.: WP4: Minimalizace rizik při výstavbě tunelů. In: Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 5, s. 150. ISSN 1801-822X

•  Hilar M., Vítek J.: WP4: Využití vláknobetonu pro ostění tunelů. In: Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 5, s.148-149. ISSN 1801-822X.

•  Ižvolt L, Krejčiříková H., Šmali M.: Historický vývoj a aplikácie nekonvenčnej konštrukcie železničného zvršku na železničnej infraštruktúre Českej a Slovenskej republiky. Nová železniční technika. 2014, roč. 22, č. 2014/02, s. 4-24. ISSN 1210-3942.

•  Janků M., Stryk J.: Možnosti využití termografické metody při diagnostice objektů dopravní infrastruktury.  Silniční obzor , 2014, roč. 75, č. 12, s. 331-334. ISSN 0322-7154

•  Jedlička J., Křivánek V., Huzlík J.: WP5: Ochranaživotního prostředí a zelená dopravní infrastruktura In: Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 5, s.150-153. ISSN 1801-822X. celý časopis

•  Kalný, M., Komanec, J., Kvasnička V., Vítek, J.L., Brož, R., Koukolík P., Coufal, R.: Lávka přes Labe v Čelákovicích - První nosná konstrukce z UHPC v ČR. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2014, roč. 14, č. 4/2014, s. 10-19. ISSN 1213-3116.

•  Křivánek V., Effenberger K.: Comparison of Noise Level Measurement of Road Surfaces in the Czech Republic Using the Close Proximity Method.  Transaction On Transport Sciences , 2014, č. 3, s. 109-116. ISSN 1802-971X.

•  Mondschein P., Zedníček J.: Aramidová vlákna - moderní způsob vyztužení asfaltových směsí. Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 01/2014, s. 127-132. ISSN 1801-822X.

•  Neuvirt, V.: Technologie údržby asfaltových vozovek, Silniční obzor . 2014 č.7-8, ISSN 0322-7154.

•  Píšová B., Hilar M.: Využití stříkaných hydroizolačních membrán v podzemním stavitelství z pohledu projektanta. Geotechnika. 2014, roč. 17, č. 3, s. 12-15. ISSN 1211-913X.

•  Plachý T., Okénka J., Tesárek P., Polák M.: Damage Detection and Localization on Cement Specimens. In Applied Mechanics and Materials. Kreuzstrasse 10, 8635 Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014, p. 229-232. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.

•  Plášek O. a kol.: WP2: Nové technologie pro rychlá železniční spojení

In: Silnice a železnice. 2014, roč. 9, č. 5, s. 144-146. ISSN 1801-822X

•  Polák M., Plachý T., Máca J.: Experimental modal analysis of the footbridge across Vltava River in Prague damaged by flood in June 2013. In Applied Mechanics and Materials. Kreuzstrasse 10, 8635 Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014, p. 3-6. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.

•  Rotter T., Ryjáček P. a kol.: WP3: Mosty – efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností In: Silnice a železnice. 2014, roč. 9, č. 5, s. 147-148. ISSN 1801-822X.

•  Ryjáček P., Pelant M.: Netradiční lávky pro pěší. Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 1, s. 60-63. ISSN 1801-822X.

•  Ryjáček P., Vokáč M.,: Long-term monitoring of steel railway bridge interaction with continuous welded rail. Journal of Constructional Steel Research. 2014, vol. 99, no. 99, p. 176-186. ISSN 0143-974X.

•  Řoutil L., Veselý V., Keršner Z.: Probabilistic Simulation of the Mechanical Response of a Pre-Stressed Railway Sleeper: Initiation and Propagation of Cracks During Static Test. AMR - Advanced Materials Research . 2014. 969(06). p. 298 - 301. ISSN 1662-8985.

•  Stryk J.: WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí. In: Silnice a železnice. 2014, roč. 9, č. 5, s. 154-155. ISSN 1801-822X.

•  Šimonová H., Veselý V., Keršner Z., Culík, L., Mosler T., Bílek V.: Influence of the Age and Level of Concrete fatigue on Prestressed Railway Sleepers Response: Parametric Study and Experiment. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, Advanced Materials Research. 1. Switzerland, Trans Tech Publications. 2014. p. 218 - 221. ISBN 978-3-03835-147-4, ISSN 1022-6680.

•  Šmilauer V. a kol.: WP7: Systémy hospodaření a posuzování trvanlivosti. In: Silnice a železnice. 2014, roč. 9, č. 5, čl. č. nemá, s. 156. ISSN 1801-822X

•  Šmilauer V., Zobal O., Bittnar Z., Hela R., Snop R. , et al.: Využití úletových popílků pro betonáž masivních konstrukcí. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2014, roč. 14, č. 2, s. 60-65. ISSN 1213-3116

•  Valentin J., Mondschein P., Vacková P.: Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv zhutnění na chování asfaltových směsí. Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 1/2014, s. 148-152. ISSN 1801-822X

•  Valentin J., Suda J.: Metodika návrhu studených asfaltových směsí uplatňovaná ve Francii. Silnice železnice. 2014, roč. 9, č. 1/2014, s. 137-141. ISSN 1801-822X.

•  Valentin, J.: WP1: Příklady rozvoje a dalšího ověřování nových technologií v silničním stavitelství. Silnice a železnice. 2014, roč. 9, č. 5, čl. č. nemá, s. 142-144. ISSN 1801-822X

•  Zobal O., Kopecký L., Padevět P., Šmilauer V., Bittnar Z.: Analýza betonu z tělesa přehrady Orlík po padesáti letech. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2014, roč. 14, č. 2, s. 19-25. ISSN 1213-3116

 

Článek v online časopisu:

•  Valentin, J. - Hamzah, M.O. - Kakar, M.R. - Quadri, S.A.: Quantification of moisture sensitivity of warm mix asphalt using image analysis technique. Journal of Cleaner Production [online]. 2014, vol. 68, no. 68, p. 200-208. Internet: http://www.elsevier.com/locate/jclepro. ISSN 0959-6526 .

•  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech. TZB-info . 2014. 2014(5). p. 1 - 12. ISSN 1801-4399

 

Příspěvek ve sborníku z konference:

•  Barták J., Pruška J.: Numerické modely tunelů a Eurokód 7. In Geotechnika 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2014, ISBN 978-80-248-3519-8.

•  Benáková, M. - Vébr, L. - Pánek, P.: Použití popílku do betonu pro objekty pozemních komunikací. In Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014, s. 1-5. ISBN 978-80-01-05559-5.

•  BÍLEK, P.; HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J. Předběžné měření koncentrace drátků v drátkobetonových segmentech ostění tunelu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014 . Zkoušení a jakost. Brno, Česká republika, VUT v Brně. 2014. p. 93 - 101. ISBN 978-80-214-5032-5.

•  Bílý, P. - Fládr, J. - Brejcha, V. - Kohoutková, A. - Broukalová, I.: Ukázka aplikace vysokohodnotných betonů pro tenkostěnné konstrukce. In 21. Betonářské dny 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, díl 1, čl. č. P-08, ISBN 978-80-903806-7-7.

•  Bílý, P. - Fládr, J. - Brejcha, V. - Kohoutková, A. - Broukalová, I.: High-Performance Concrete for Thin-Walled Members. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015, vol. 1, art. no. 160-164, ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-474-1.

•  Břešťovský, P.: Using a Light Falling Weight Deflectometer for the Identification of the Sleeper Subsoil Layer Quality Degree in Railway Structures. In 14th GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining Confernce proceedings. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2014, vol. 2, p. 1027-1034. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-08-7.

•  Čítek, D. - Kolísko, J. - Vítek, J. - Huňka, P.: Vliv kotevní délky na soudržnost předpínací výztuže a UHPC. In Technologie betonu 2014. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, s. 66-71. ISBN 978-80-903806-4-6.

•  Čítek, D. - Kolísko, J. - Vítek, J.: Experimentální zkoušky soudržnosti výztuže a UHPC. In Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2014, ISBN 978-80-7414-725-8.

•  Čítek, D. - Mandlík, T. - Kolísko, J. - Vítek, J.: Soudržnost betonářské a předpínací výztuže s UHPC. In: 21. Betonářské dny 2014 a 5.post kongresové kolokvium SNK fib - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 207-212. ISBN 978-80-8076-114-1.

•  Drozda, J.: Použití numerické simulace při vývoji nového typu zábradelního svodidla. In Sborník příspěvků 19.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon, 2014, s. 255-261. ISBN 978-80-86604-62-6.

•  Duris, L., Aldorf, J., Geryk, J. Climatic Influences of the Final Tunnel Lining in Conference Proceedings Volume II.of „14th GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining“, SGEM, Albena, 2014. ISBN 978-619-4105-08-7

•  Duris, L., Aldorf, J. and Geryk, J. Temperature Monitoring on the Finnal Tunnel Lining In: Contemporary Problems in Architecture and Construction, Trans Tech Publications, Pfaffikon, 2014. ISSN 1022-6680

•  Eichler, F. - Vébr, L. - Pánek, P.: Zkušenosti s navrhováním letištních vozovek. In: Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014, s. 20-26. ISBN 978-80-01-05559-5.

•  Eichler, F. - Vébr, L. - Weber, M.: Využití programu DIOP pro diagnostiku Vozovek georadarem. In Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014, s. 6-11. ISBN 978-80-01-05559-5.

•  Eichler, F. - Vébr, L.: Zkušenosti s navrhováním letištních vozovek. In: Letiskové vozovky 2014. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, s. 7-12. ISBN 978-80-89565-14-6.

•  ELIÁŠ, J. Simulation of railway ballast using crushable polyhedral particles. POWDER TECHNOLOGY. 2014. 2014(264). p. 458 - 465. ISSN 0032-5910.

•  GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; STRYK, J. Kluzné trny v cementobetonovém krytu. In Letiskové vozovky 2014. Kongres STUDIO, spol. s r.o. Bratislava, Kongres STUDIO,

spol. s r.o. 2014. p. 19 - 24. ISBN 978-80-89565-14-6.

•  GROŠEK, J.; CHUPÍK, V.; STRYK, J. Výzkum alternativních kluzných trnů v cementobetonovém krytu vozovek. In: Výskum a rozvoj v cestnom staviteľstve: XIX. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou . Bratislava, Kongres STUDIO, spol. s r.o. 2014. p. 179 - 184. ISBN 978-80-89565-16-0.

•  Hanák J., Horák V., Janků H., Rupp D.: Změna HG poměrů ve složitých IG podmínkách intravilánu způsobená podzemní stavbou

•  Hilar, M.: Overview of the Longest Railway Tunnels. In 2nd Eastern European Tunnelling Conference Tunnelling in a challenging environment. Athens: Greek Tunnelling Society, 2014,

•  Hilar, M. - Svoboda, T.: Application of Statistical Analysis for Numerical Modelling of Tunnels. In 2nd Eastern European Tunnelling Conference Tunnelling in a challenging environment. Athens: Greek Tunnelling Society, 2014.

•  Hlaváčová, T.: Mechanicky aktivovaný betonový recyklát. In PhD Workshop - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014, ISBN 978-80-01-05471-0.

•  Horníček, L. - Břešťovský, P.: Using the Lightweight Falling Deflectometer for Monitoring Trial Railway Sections with Under-Ballast Geocomposites. In The conference proceedings for the Railway Condition Monitoring 2014. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2014, art. no. 6.b.1, ISSN 0537-9989. ISBN 978-1-84919-899-8.

•  Horníček, L. - Hrubec, K.: Testy vysokofrekvenčních radarových antén při detekci geokompozitů. In Zborník prednášok 16. seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2014. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2014, s. 119-127. ISBN 978-80-554-0860-6.

•  Horníček, L. - Jasanský, P. - Nachtneblová, K.: Long-term monitoring of railway test sections with geocomposites positioned under the ballast bed. In Proceedings of the 10th International Conference on Geosynthetics. Essen: Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e.V., 2014, art. no. 155, ISBN 978-3-9813953-9-6.

•  Horníček, L. - Lidmila, M. - Jasanský, P.: A Test Section with a Geocomposite Placed to Stabilise the Ballast Bed. In Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Edinburgh: Civil-Comp Press, 2014, art. no. 126, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-59-1.

•  Hort O., Veselý V., Ebermann T., Míča L., Horík V.: Rešerše havárií a nebezpečných událostí na vybraných podzemních stavbách

•  Hrubesova, E., Mohyla, M. Back Analysis Methods in Geotechnical Engineering in Contemporary Problems in Architecture and Construction, Trans Tech Publications, Pfaffikon, 2014. ISSN 1022-6680.

•  Hubáček, A.: Srovnání zkušebních metod testování mladého stříkaného betonu. Jihlava, ČBS servis. 2014. p. 116 - 123.

•  Hýzl P., Varaus M., Stehlík D., Dašek O., Coufalík P., Krčmová I., Dašková, J.: Performance Characteristics of Asphalt Mixtures with Additives. In: Applied Mechanics and Materials - Selected paper from the 3rd International Conference on Engineering and Technology Innovation ICETI 2014. 1. Taiwan, Trans Tech Publications, Switzerland. 2014. p. 82 - 86. ISBN 978-3-03835-460-4.

•  Chupík V., Grošek J., Stryk J.: Měření a modelování napětí na hranách CB krytu. In: Výskum a technologický rozvoj v cestnom staviteľstve: XIX. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou . Bratislava, Kongres STUDIO, spol. s r.o. 2014. p. 141 - 148. ISBN 978-80-89565-16-0.

•  Chupík V., Grošek J., Stryk J.: Výzkum alternativních kluzných trnů v cementobetonovém krytu vozovek, článek ve sborníku. In:  Výskum a technický rozvoj v cestnom staviteĺstve : XIX. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou , Bratislava, 20.-21.11.2014. Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, s. 141-148. ISBN 978-80-89565-16-0.

•  Kadlec, L. - Křístek, V. - Vítek, J.: Improved Method of 3D Analysis of Bridges with Changes of Structural Systems Affected by Rheological Phenomena. In: Proceedings of the 10th CCC Congress Liberec 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, s. 1-6. ISBN 978-80-903806-6-0.

•  Kadlec, L. - Křístek, V. - Vítek, J.: Nárůst průhybů komorových mostů v důsledku ochabnutí smykem stanovený s použitím rámových výpočtů. In: 21. Betonářské dny 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, čl. č. 34, ISBN 978-80-903806-7-7.

•  Kadlec, L. - Ráček, V. - Křístek, V. - Vítek, J.: Fibre-concrete Tubes in Pure Shear Mode. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, p. 144-147. ISSN 1022-6680. ISBN 978-0-00003-132-7.

•  Kadlec, L. - Ráček, V. - Vítek, J. - Křístek, V.: Vláknobeton v režimu čistého smyku. In: 21. Betonářské dny 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, čl. č. 7, ISBN 978-80-903806-7-7.

•  Kahyaoglu, M.R. - Vaníček, M. - Vaníček, I.: A numerical study of geosynthetic-encased stone columns. In: ICESA 2014 International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014. Side: Selcuk University v ALL, 2014, p. 230-238.

•  Křístek, V. - Kurt, J. - Škaloud, M. - Urushadze, S.: Problémy spojené s užitím lamelových pásnic u ocelových mostů. In: Sborník 52. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2014. Brno: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2014, s. 45-50. ISBN 978-80-02-02530-6.

•  Křístek, V. - Kurth, H. - Škaloud, M.: Dýchání lamelových pásnic Lochkovského mostu na SOKP. In: Sborník příspěvků 19. mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon, 2014, s. 185-188. ISBN 978-80-86604-62-6.

•  Kučera, P. - Lidmila, M.: Effects of water and frost on 100% recycled half-warm asphalt mixtures for railway subballast. In: 14th GeoConference on Nano, Bio and Green - technologies for a sustainable future. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. II, p. 113-120. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-21-6.

•  Kučera, P. - Žák, J.: Rheological parameters of 100% recycled half-warm asphalt mixtures. In: 14th GeoConference on Nano, Bio and Green - technologies for a sustainable future. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. II, p. 275-282. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-21-6.

•  Lidmila, M. - Jasanský, P.: Koncepce novelizace předpisu SŽDC S4 - Železniční spodek. In: Zborník prednášok 16. seminára traťového hospodárstva STRAHOS 2014. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2014, s. 21-26. ISBN 978-80-554-0860-6.

•  Lidmila, M. - Tesárek, P. - Plachý, T. - Rácová, Z. - Padevět, P. - et al.: Utilization of Recycled Fine-ground Concrete from Railway Sleepers for Production of Cement-based Binder. In: Applied Mechanics and Materials. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, p. 323-326. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03785-977-3.

•  Marek, J. - Rotter, T. - Ryjáček, P.: Mostní závěry - výrobky na trhu v ČR, předpisy. In: Sborník příspěvků 19.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon, 2014, s. 51-57. ISBN 978-80-86604-62-6.

•  Matouš, Z.: Měření a vyhodnocení dlouhodobých deformací letmo betonovaného mostu přes Labe v Litoměřicích. In PhD Workshop - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014, s. 1-6. ISBN 978-80-01-05471-0.

•  Matula R., Stryk J., Pospíšil K.: Využití georadaru při diagnostice vozovek na mostech. In: 44. výroční konference ČNDT: Defektoskopie 2014, Praha, 2014, Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2014, s .69-76, ISBN: 978-80-214-5035-6.

•  Matula R., Stryk J., Pospíšil K.: Diagnostics of Bridge Pavements by Ground Penetrating Radar. In: 11th European Conference on Non-Destructive Testing (ECNDT 2014), Praha, 9. a 10 října 2014 , s.69-76, ISBN 978-80-214-5018-6.

•  Matula R., Stryk J., J., Janků M. et al.: GPR, laser scanning, thermography and high speed deflectograph as NDT instruments for diagnostics of road pavement condition. In: 12th Workshop NDT 2014: Non-Destructive Testing in Engineering Practice, Brno, 3. prosince 2014, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM® s.r.o, 2014, s. 53-59, ISBN: 978-80-7204-864-9.

•  Mondschein, P.M. - Konvalinka, A.K.: Asphalt Composites for Places with Higher and Atyppical Load. In: Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, p. 64-70. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.

•  Mráz, V. - Suda, J. - Krpálek, O. - Faltus, M. - Valentin, J.: Composites for road structures based on fly-ashes and mechanical chemically activated materials. In: 9th Malaysian Road Conference 2014. Shah Alam: Road Engineering Association of Malaysia, 2014.

•  Pánek, P. - Bůžek, M.: Numerické modelování - kontaktní napětí - ABAQUS. In Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014, s. 21-25. ISBN 978-80-01-05559-5.

•  Pánek, P. - Vébr, L.: Příčiny poruch konstrukcí vozovek na letišti Václava Havla v Praze - Ruzyni. In Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014, s. 36-42. ISBN 978-80-01-05559-5.

•  Petrik, T., Hrubesova, E., Pinka, M. and Hastikova, A. Underground Barrier Protection against the Spread of vibration – a Model Study in Contemporary Problems in Architecture and Construction, Trans Tech Publications, Pfaffikon, 2014. ISSN 1022-6680.

•  Píšová, B. - Hilar, M. - Uhrin, Michal: Stříkané hydroizolační membrány pro podzemní stavby. In Zakládání staveb Brno 2014. Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2014, ISBN 978-80-87920-01-5.

•  Plachý, T. - Okénka, J. - Tesárek, P. - Polák, M.: Damage Detection on Cement Specimens Using Impulse Excitation Method. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, p. 228-231. ISBN 978-80-554-0844-6.

•  Plachý, T. - Okénka, J. - Tesárek, P. - Polák, M.: Damage Detection and Localization on Cement Specimens. In Applied Mechanics and Materials. Kreuzstrasse 10, 8635 Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014, p. 229-232. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.

•  Plachý, T. - Polák, M. - Karásek, P.: Modal Analysis of a Footbridge Damaged by Flood. In Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014, p. 2591-2598. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.

•  Plachý, T. - Svoboda, T. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V. - et al.: Long-time investigation of gypsum composite material properties: Mechanical properties. In 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, ISBN 978-80-261-0377-6.

•  Polák, M. - Fajman, P. - Máca, J. - Plachý, T.: The Dynamic Load Test and Diagnostics of an Existing Cable Stayed Bridge. In Proceedings of the 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, p. 415-432. ISBN 978-80-227-4259-7.

•  Polák, M. - Plachý, T. - Máca, J.: Damage Detection on the Footbridge Across Vltava river in Prague After the Great Flood in June 2013. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, p. 250-253. ISBN 978-80-554-0844-6.

•  Polák, M. - Plachý, T.: Force Determination in Short Steel Rods Based on an Experiment. In 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, ISBN 978-80-261-0377-6.

•  Pruška, J.: Zpětná analýza při návrhu tunelů. In Zakládání staveb Brno 2014. Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2014, s. 143-148. ISBN 978-80-87920-01-5.

•  Pruška, J. - Barták, J.: Numerické modely tunelů a Eurokód 7. In Geotechnika 2014. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2014, ISBN 978-80-248-3519-8.

•  Pruška, J. - Hilar, M.: Analysis of Tunnels using LHS. In Tunnels for a better life - Proceedings of the Wolrd Tunnel Congress 2014. Sao Paulo: CBT/ABMS, 2014, ISBN 978-85-67950-00-6.

•  Pruška, J. - Vrbata, J.: Application of latin hypercube sampling method in tunnel analyses. In 14th GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining Confernce proceedings. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, 2014, vol. 2, p. 93-100. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-08-7.

•  Pruška, J., Vrbata, J.: Application of the Spatial Rock Mass Behaviour into 2D Finite Element Model. In 2nd Eastern European Tunnelling Conference Tunnelling in a challenging environment. Athens: Greek Tunnelling Society, 2014.

•  Psota, J., Rotter, T.: Alternativní spřahující prostředek pro plechobetonové mostovky. In Sborník příspěvků 19.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon, 2014, s. 231-237. ISBN 978-80-86604-62-6.

•  Ráček V., Krátký J., Vodička J., Hanzlová H.: Influence of Ductility of Concrete Reinforcement to the Loading Capacity of Beam Elements. In Dni betonu. Krakow: SPC, 2014, ISBN 978-83-61331-19-3.

•  Ráček, V. - Vodička, J. - Krátký, J.: Pevnostní třída drátkobetonu podle návrhu ČSN 73 2452 a Model Code 2010. In 21. Betonářské dny 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, ISBN 978-80-903806-7-7.

•  Ráček, V. - Vodička, J. - Krátký, J.: Tensile Characteristics and Strength Classes of SFRC. In Proceedings of the 10th CCC Congress Liberec 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, ISBN 978-80-903806-6-0.

•  Ráček, V. - Vodička, J.: Technology of Production of SFRC at Concrete Plants. In Ecology and New Building Materials and Products 2014. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014, p. 273-276. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-188-7.

•  Rokoš, O. - Máca, J.: Stochastic approach in the human-induced vibration serviceability assessment of grandstands. In Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014, p. 1019-1026. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.

•  Růžička, J.: Sensitivity analysis of mathematical models of creep and srinkage. In PhD Workshop - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014, art. no. 21, ISBN 978-80-01-05471-0.

•  Ryjáček, P. - Kolínský, V. - Očadlík, P.: Movable bridges design and testing in Czech Republic. In Eurosteel 2014. Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014, p. 747-748. ISBN 978-92-9147-121-8.

•  Ryjáček, P. - Kroupar, M. - Tuzar, J. - Lacina, L. - Turek, T.: Dřevěná lávka pro pěší na Kunratickém hradě. In Sborník příspěvků 19.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon, 2014, s. 342-344. ISBN 978-80-86604-62-6.

•  Ryjáček, P. - Očadlík, P. - Kohoutková, M.: Zdvižná lávka v přístavu Hluboká. In Sborník příspěvků 19.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon, 2014, s. 303-307. ISBN 978-80-86604-62-6.

•  Ryjáček, P. - Očadlík, P. - Kolínský, V.: The design and experimental verification of a bascule bridge in the river port České Vrbné. In The Eight International Conference "Bridges in Danube Basin". Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Gmbh, 2014, p. 387-394. ISBN 978-3-658-03713-0.

•  Ryjáček, P. - Rotter, T.: Ocelové konstrukce pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. In Sborník 52. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2014. Brno: Česká společnost pro ocelové konstrukce, 2014, s. 11-14. ISBN 978-80-02-02530-6.

•  Ryjáček, P. - Stančík, V. - Vokáč, M. - Očadlík, P.: In-situ testing of railway bridge interaction with continuously welded rail. In Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space and Composite Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2014, p. 327-335. ISBN 978-981-09-0077-9.

•  Ryjáček, P. - Vovesný, M.: Application of FRP Composites for Decks of Temporary Bridges. In Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space and Composite Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2014, p. 319-325. ISBN 978-981-09-0077-9.

•  Ryjáček, P. - Vokáč, M.: Monitoring of steel railway bridge and continuous welded rail. In Proceedings of the METNET Seminar 2013 in Lulea. Hämeenlinna: HAMK University of Applied Sciences, 2014, p. 34-36. ISSN 1795-4231. ISBN 978-951-784-641-7.

•  Ryjáček, P. - Vovesný, M.: Application of FRP Composites for Decks of Temporary Bridges. In Proceedings of the 12th International Conference on Steel, Space and Composite Structures. Singapore: CI-PREMIERE PTE LTD, 2014, p. 319-325. ISBN 978-981-09-0077-9.

•  Smutný, J.; Tomandl, V.; Pazdera, L.; Vukušič, I.; Ratislavová, E.: Posouzení účinnosti nízké protihlukové clony BRENS BARRIER. Vědeckotechnický sborník Českých drah. 2014. 2014(38). p. 99 - 110. ISSN 1214-9047.

•  Snížek, V. - Valentin, J. - Engels, M.: OptiRec Softwarový nástroj pro výpočet nákladů a energetické náročnosti rekonstrukce vozovky. In Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-05559-5.

•  Stančík, V. - Ryjáček, P.: Comparison of the accuracy of several bridge/rail coupling models with experimental and numerical results. In Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE). Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2014, p. 257-264. ISBN 978-86-916153-2-1.

•  Stolárik, M. a Pinka, M. Vybraná seizmická měření realizovaná v rámci seizmické laboratoře na Katedře geotechniky, FAST, VŠB-TU Ostrava , Sborník referátů konference „GEOTECHNIKA 2014“, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3519-8

•  Stolárik, M., Pinka, M., Maršálek, J. Analysis of Load of the Tunnel Definitive Lining due to Vibrations of Various Sources in Contemporary Problems in Architecture and Construction, Trans Tech Publications, Pfaffikon, 2014. ISSN 1022-6680

•  Stryk, J., Grošek, J., Chupík, V., Salajka, V., Čada, Z., Juránek, P., Nohelová, H.: Importance of correct dowel posittions in transversal joints of rigid pavements. In 12 th International symposium on concrete roads 2014. Praha. 2014. p. 48 - 59.

•  Stryk, J., Nevosád, Z., Gregorová, M.: Rozpínavé reakce ve struktuře CB krytů. In  Letiskové vozovky 2014 / Airport Pavements 2014 , Vysoké Tatry – Štrbské Pleso (Slovensko), 19.-20.5.2014. Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, s. 88-94. ISBN 978-80-89565-14-6

•  Svooda, R.; Malý, T. Aktuální aspekty opravných a údržbových prací na železničních tratích. Žilina, Žilinská univerzita v Žilině. 2014. p. 105 - 108.

•  Sboda, R.; Plášek, O.; Hruzíková, M.; Valenta, M.; Malovaný, L. Plastic Sleeper Anchors in Czech Republic . Proceedings of 3rd International Conference on Road and Rail Infrastructure - CETRA 2014. Zagreb, Department of Transport, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb. 2014. p. 499 - 506. ISBN 1848-9842.

•  Stolárik, M. a Pinka, M. Vybraná seizmická měření realizovaná v rámci seizmické laboratoře na Katedře geotechniky , FAST, VŠB-TU Ostrava , Sborník referátů konference „GEOTECHNIKA 2014“, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3519-8

•  Stolárik, M., Pinka, M., Maršálek, J. Analysis of Load of the Tunnel Definitive Lining due to Vibrations of Various Sources In: Contemporary Problems in Architecture and Construction, Trans Tech Publications, Pfaffikon, 2014. ISSN 1022-6680

•  Šána, V. - Polák, M.: Theoretical dynamic analysis of the footbridge excited by synchronous pedestrians and vandals. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2014, p. 285-290. ISBN 978-80-554-0844-6.

•  Šána, V. - Polák, M.: Human-Induced Vertical Vibration of the Footbridge across Opatovicka Street. In Applied Mechanics and Materials. Kreuzstrasse 10, 8635 Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2014, p. 7-12. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-197-9.

•  Šána, V. - Polák, M. - Plachý, T. - Fanfulová, E.: Comparison of current models for excitation of footbridges due to walking pedestrians and vandalism with experiment. In Proceedings of the IX International Conference on Structural Dynamics, EURODYN2014. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2014, p. 983-990. ISSN 2311-9020. ISBN 978-972-752-165-4.

•  Šeps, K.: Finely Ground Recycled Concrete in Railway Construction. In PhD Workshop - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014, ISBN 978-80-01-05471-0.

•  Šeps, K. - Lidmila, M.: Mechanické vlastnosti směsí s drcenými pražci a polymerovými vlákny. In Recycling 2014. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014, díl 1, s. 83-87. ISBN 978-80-214-4866-7.

•  Teplá, R. - Rotter, T.: Měření vlastních frekvencí na táhlech Trojského mostu. In Sborník příspěvků 19.mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2014. Brno: Sekurkon, 2014, s. 190-195. ISBN 978-80-86604-62-6.

•  Teplá, R. - Rotter, T.: Tension bar systems under cyclic loading - Measuring of eigenfrequencies of tension bars on Troja bridge. In Eurosteel 2014. Brussels: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2014, p. 757-758. ISBN 978-92-9147-121-8.

•  Tesárek, P. - Novák, L. - Topič, J. - Prošek, Z. - Nežerka, V. - et al.: Performance of wire-reinforced gypsum loaded in compression. In Experimental Stress Analysis 2014. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, ISBN 978-80-261-0376-9.

•  Topič, J. - Prošek, Z. - Plachý, T. - Somr, M. - Nežerka, V. - et al.: Influence of PVA-cement Composite Curing Conditions on its Mechanical Properties. In Proceedings of the 5th Conference Nano & Macro Mechanics. Prague: Czech Technical University, 2014, p. 199-202. ISBN 978-80-01-05570-0.

•  Topič, J. - Prošek, Z. - Tesárek, P. - Nežerka, V. - Plachý, T.: Cement based composite with PVA: Development of mechanical properties. In 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis 2014. Plzeň: Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014, ISBN 978-80-261-0377-6.

•  VALEHRACH, J. Vlnkovitost kolejnice a skluzové vlny. In 16 . odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014. 1. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. 2014. p. 193 - 197. ISBN 978-80-214-4851-3.

•  Valentin, J. - Mondschein, P. - Soukupová, L. - Kášek, L. - Beneš, J.: Impact of selected chemical additives on performance behavior of warm asphalt concrete mix. In Road and Rail Infrastructure III. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2014, p. 409-418. ISSN 1848-9842.

•  Valentin, J. - Suda, J. - Mráz, V.: Experimental assessment of fly-ash stabilized mixes exposed to freezing and water immersion. In Geo-Hubei 2014 Sustainable Civil Infrastructure - Innovative Technologies and Mateirals. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2014, vol. 255, art. no. 106852, p. 33-40. ISSN 0895-0563. ISBN 978-0-7844-7854-7.

•  Vaníček, I.: Principles of Sustainable Development Approach in Transport Geotechnical Engineering. In Geotechnics of Roads and Railways. Wien: Austrian Society of Engineers and Architects, 2014, p. 155-160. ISBN 978-3-902593-01-6.

•  Vaníček, I.: Navrhování zemní konstrukce dopravních staveb z pohledu udržitelné výstavby. In Zakládání staveb Brno 2014. Brno: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2014, s. 59-64. ISBN 978-80-87920-01-5.

•  Vébr, L. - Pánek, P. - Novotný, B.: Experimental Investigation on Concrete Slab Fatigue Resistance. In Special Concrete and Composites 2014. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications, 2014, p. 54-57. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-317-1.

•  Vébr, L. - Pánek, P.: Příčiny poruch konstrukcí vozovek na Letišti Václava Havla v Praze - Ruzyni. In Letiskové vozovky 2014. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2014, s. 51-56. ISBN 978-80-89565-14-6.

•  Vébr, L. - Šmíd, J.: Tenzometrické kyvadlo pro měření protismykových vlastností na povrchu vozovky. In Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014, s. 15-22. ISBN 978-80-01-05559-5.

•  Veselý, V.; Šimonvá, H.; Keršner, Z.; Bílek, V.; Mosler, T.; Culík, L. Prestressed Concrete Sleeper Response during an Evaluative Tests: Effect of Fatigue. In Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Mantiance . Kippen, Stirlingshire, UK, Civil-Comp Press. 2014. p. 1 - 19. ISBN 978-1-905088-59-1.

•  Vítek, J. L. - Brož, R. - KOukolík, P. - Coufal, R. - Kalný, M. - et al.: Lávka přes Labe v Čelákovicích. In BETONÁRSKÉ DNI 2014 a 5.post kongresové kolokvium SNK fib - Zborník prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 97-102. ISBN 978-80-8076-114-1.

•  Vítek, J.L. - Koukolík, P. - Brož, R. - Coufal, R. - Kalný, M. - et al.: Výstavba první lávky z UHPC v ČR. In 21. Betonářské dny 2014. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014, ISBN 978-80-903806-7-7.

•  Vojtasik, K., Hrubesova, E., Mohyla, M., Duris, L. Assesment of Stress State in a Heterogeneous Cross-Section from Steel and Shotcrete at Primary Tunnel Lining in Conference Proceedings Volume II.of „14th GeoConference on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining“, SGEM, Albena, 2014. ISBN 978-619-4105-08-7.

•  Vojtasik, K., Hrubesova, E., Mohyla, M., Duris, L. Design and Evaluation of a Subterranean Work Lining from Layers of Shotcrete and Steel Arch in Contemporary Problems in Architecture and Construction, Trans Tech Publications, Pfaffikon, 2014. ISSN 1022-6680.

•  Vojtasík, K., Höchsmann, T. Výsledky laboratorních zkoušek účinnosti těsnících systémů z minerálních materiálů bentonitu , Sborník referátů konference „GEOTECHNIKA 2014“, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3519-8

•  Vojtasik, K., Chodacki, M., Höchsmann, T. Ground Improvement by a Nonparallel Layout of Soil Nails in Contemporary Problems in Architecture and Construction, Trans Tech Publications, Pfaffikon, 2014. ISSN 1022-6680

•  Vojtasík, K., Mohyla, M.: Vyztužován zemin soustavou síťově uspořádaných zemních hřebíků , Sborník referátů Mezinárodního semináře „Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí“ Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3331-6

•  Vojtasík, K., Mohyla, M. Stanovení napěťo deformačního stavu v ocelobetonovém tunelovém ostění obloukového tvaru , Sborník referátů konference „GEOTECHNIKA 2014“, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3519-8

•  Vojtasík, K. a Mohyla, M. , Höchsmann, T. Stabilizace zemin síťovou strukturou z hřebíků , Sborník příspěvků 42. konference se zahraniční účastí „Zakládání staveb 2014“ Česká geotechnická společnost ČSSI, Brno, 2014. ISBN 978-80-87920-01-5

 

 

 

Pořádání workshopu

•  Bílý, P. (poř.) - Frantová, M. (poř.) - Kohoutková, A. (poř.)

Workshop CESTI 2014

 

Vydání sborníku

•  Vébr, L. (ed.): Pozemní komunikace 2014 "Trvale udržitelný rozvoj - realita nebo klišé". Praha: ČVUT, 2014. 102 s. ISBN 978-80-01-05559-5.

 

Habilitační práce

•  Ryjáček, P.: Zatížení ocelových mostů od termické interakce s bezstykovou kolejí. [Docentská habilitační práce]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014. 98 s.

 

Vyžádaná přednáška

•  Barták, J.: Rizika ražených staveb. [Nepublikovaná přednáška]. Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.. 2014-10-23.

•  Krošová, I. - Žák, J.: BIM a řízení stavebních projektů ve Skanska a.s.. [Nepublikovaná přednáška]. Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. 2014-12-02.

•  Křivánek, V. Modelování emisí v dopravě – hlukové mapování, Vyžádaná přednáška pro studenty Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, Katedry dopravního stavitelství, 7. 5. 2014.

•  Křivánek, V. Monitoring hlučnosti povrchů vozovek; Hluk ze silniční dopravy - modelování, měření, protihluková opatření. Vyžádaná přednáška, FAST, VUT Brno, Veveří 95, Brno, 29. 10. 2014.

•  Křivánek, V., Vliv čištění na akustické vlastnosti nízkohlučných úprav povrchů vozovek, měření metodou CPX s využitím systému PULSE LAN-XI. In Setkání uživatelů PULSE, Hrotovice 19. - 22. 5. 2014. Spectris Praha spol. s.r.o., květen, 2014, s. 35 – 41. ISBN 978-80-904648-4-1.

•  Pruška, J.: Pravděpodobnostní hodnocení vstupních parametrů horninového masivu a spolehlivostní analýza podzemních konstrukcí s využitím numerických metod. Slovenská technická univerzita v Bartislavě. 2014-01-21.

•  Pruška, J.: Rizika hloubených staveb. Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.. 2014-10-23.

•  Ryjáček, P.: Moderní technologie výstavby ocelových mostů. [Habilitační přednáška]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. 28 s. ISBN 978-80-01-05502-1.

•  Žák, J.: BIM v dopravních stavbách. Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. 2014-12-02.

 

 
 
 English