INTRANET
 
 

Odborná kniha

•  PRUŠKA, J. a A. ROZSYPAL. Minimalizace rizik při výstavbě tunelů . Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06655-3.

Článek v odborném časopisu

•  BALÁSZ, G.L. a J. VÍTEK. Design Criteria of Serviceability Limit States. In: VÍTEK, J. a G.L. BALÁSZ, eds. Serviceability Limit State of Concrete Structures . Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2019. s. 9-12. Bulletin. sv. 92. ISSN 1562-3610. ISBN 978-2-88394-135-9. DOI  10.35789/fib.BULL.0092.Ch03 .

•  BALÁZ, G.L. a J. VÍTEK. Requirements for Concrete Structures in Term of SLS. In: VÍTEK, J. a G.L. BALÁSZ, eds. Serviceability Limit State of Concrete Structures . Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2019. s. 3-8. Bulletin. sv. 92. ISSN 1562-3610. ISBN 978-2-88394-135-9. DOI  10.35789/fib.BULL.0092.Ch02

•  BEDŘICH, S. Broušení cementobetonových krytů na rekonstruovaném úseku D5. Silniční obzor . 2019, 80 (6), 155-157. ISSN 0322-7154.

•  BLÁHA, F., FOGLAR M. Experimentální stanovení podélného odporu kolejového lože mostní konstrukce. Silnice a železnice . 2019, 14 (5), 71-82. ISSN 1801-822X.

Dostupé z https://silnice-zeleznice.cz/zeleznicni-infrastruktura/experimentalni-stanoveni-podelneho-odporu-kolejoveho-loze-mostni-konstrukce-195

•  FAZEKAS, K. et al. Vybrané pohledy k průběhu zavádění BIM do dopravní infrastruktury dle usnesení vlády č. 682 ze dne 25. září 2017. Silniční obzor . 2019, 80 185-232. ISSN 0322-7154.

•  FLÁDR, J., P. BÍLÝ a I. BROUKALOVÁ. Evaluation of steel fiber distribution in concrete by computer aided image analysis. Composite Materials and Engineering . 2019, 2019 (1), 49-70. ISSN 2671-4930. DOI  10.12989/cme.2019.1.1.049 .

•  HILAR, M., M. SRB a J. NOSEK. A Headrace Tunnel Reconstruction in Turkey. Acta Polytechnica CTU Proceedings . 2019, 23 25-30. ISSN 2336-5382. DOI  10.14311/APP.2019.23.0025 . Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/5694

•  HLAVATÝ, J. et al. Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek - část I. Silniční obzor . 2019, 80 164-168. ISSN 0322-7154.

•  HORÁK, V., SVOBODA, R., ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely ve Švýcarsku. Tunel, 2019, roč. 28, č. 1, s. 101-105. ISSN: 1211-0728.

•  HORÁK, V.; SVOBODA, R.; ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s tunely v Rakousku III. Tunel, 2019, roč. 28, č. 2, s. 94-98. ISSN: 1211-0728.

•  HORÁK, V., SVOBODA, R., ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY VE ŠVÝCARSKU II. Tunel, 2019, roč. 28, č. 3, s. 61-64. ISSN: 1211-0728.

•  HORÁK, V., SVOBODA, R., ZÁVACKÝ, M. POHLEDNICE S TUNELY – OPĚT NA SKOK V ČECHÁCH. Tunel, 2019, roč. 28, č. 4, s. 75-78. ISSN: 1211-0728.

•  HUBÁČEK, A. Možnosti zvyšování trvanlivosti betonů a betonových výrobků pomocí uzavíracích nátěrů. Beton TKS, 2019, roč. 2/2019, č. 2, s. 20-23. ISSN: 1213-3116.

•  JANKŮ, M., CIKRLE, P., GROŠEK J. et al. Comparison of infrared thermography, ground-penetrating radar andultrasonic pulse echo for detecting delaminations in concrete bridges. Construction and Building Materials, 2019, no. 225, p. 1098-1111. ISSN 0950-0618.

•  LOJDA, V., M. LIDMILA a M. PYCHA. The experimental estimation of the elastic modulus of a fly ash based trackbed layer under cyclic loading. Inżynieria Mineralna . 2019, 43 (1), 119-123. ISSN 1640-4920. DOI  10.29227/IM-2019-01-22 .

•  KOLÍNSKÝ, V. a J. VÍTEK. Verification of numerical creep and shrinkage models in an arch bridge analysis. Structural Concrete . 2019, 20 (6), 2030-2041. ISSN 1464-4177. DOI  10.1002/suco.201800203 .

•  KŘIVÁNEK, V., D. POTUŽNÍKOVÁ a J. VALENTIN. Hodnocení hlučnosti obrusných vrstev asfaltových vozovek – uplatnění postupu dle TP 259. Silnice Mosty . 2019, 2019 (1), 28-31. ISSN 1804-8684.

•  ROTTER, T. Mostní dílo roku 2017. Silnice a železnice . 2019, 14 (1), 42-44. ISSN 1801-822X.

•  STANČÍK, V., P. RYJÁČEK a M. VOKÁČ. Thermal and load rate-dependent interaction between embedded rail system and Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu.bridge. Journal of Rail and Rapid Transit . 2019, 233 (3), 326-336. ISSN 2041-3017. DOI  10.1177/0954409718795092 . Dostupné z: http://journals.sagepub.com/eprint/EQU83qRak2Hq3J4dUDTY/full

•  ŠEDINA, J. et al. Alternative micro-milled binders in cold recycling technologies. Slovak Journal of Civil Engineering . 2019, 27 (2), 16-20. ISSN 1210-3896. DOI  10.2478/sjce-2019-0011 .

•  SVOBODA, A., KLUSÁČEK, L., OLŠÁK, M. Strengthening and Rehabilitation of U-Shaped RC Bridges Using Substitute Cable Ducts. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. 8920718, p. 1-21. ISSN: 1687-8442.

•  VACKOVÁ, P., M. BELHADJ a J. VALENTIN. Nízkoteplotní asfaltové směsi s vysokým podílem R-materiálu a prodlouženou dovozní vzdáleností. Silnice Mosty . 2019, 2019 (2), 28-34. ISSN 1804-8684.

•  VALENTIN, J. a A. KOTOUŠOVÁ. Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakteristik (tuhosti). Silniční obzor . 2019, 80 (2), 39-46. ISSN 0322-7154.

•  VÉBR, L. a P. PÁNEK. Problematika navrhování a stavby kontejnerových terminálů. Znalec . 2019, 18-24.

•  VESELÝ, J., P. PÁNEK a L. VÉBR. Termomechanický model CB vozovky ve fázi tuhnutí a tvrdnutí betonu. Silniční obzor . 2019, 80 (12), 333-337. ISSN 0322-7154.

•  PRUŠKA, J. EVALUATION OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO SEISMIC LOADS. Acta Polytechnica . 2019,(23), 38-43. ISSN 2336-5382. DOI  10.14311/APP.2019.23.0038 . Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/app

•  VINKLER, M. a J. VÍTEK. Drying and Shrinkage of Massive Concrete Wall Segments – 3 Years Experiment and Analytical Observations. Materials and Structures . 2019, 52 (2), ISSN 1359-5997. DOI  10.1617/s11527-019-1329-x .

•  VÍTEK, J. Conclusions. In: VÍTEK, J. a G.L. BALÁSZ, eds. Serviceability Limit State of Concrete Structures . Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2019. s. 194-196. Bulletin. sv. 92. ISSN 1562-3610. ISBN 978-2-88394-135-9. DOI  10.35789/fib.BULL.0092.Ch08 .

•  VÍTEK, J. et al. UHPC a jeho aplikace v České republice. BETON-technologie, konstrukce, sanace . 2019, 19 (5), 98-111. ISSN 1213-3116.

Příspěvek ve sborníku z konference

•  BENEŠOVÁ, L. et al. Použití nízkoteplotních přísad na bázi amidových vosků do asfaltových směsí. In: Asfaltové vozovky 2019 . České Budějovice, 2019-11-26/2019-11-27. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-3-7.

•  BENEŠOVÁ, L. a J. VALENTIN. Comparison of bitumen multiple-stress creep recovery test values from the viewpoint of different test parameters. In: HAMIDUN, R., F. MOHD JAKARNI a Y. CHOON WAH, eds. 10th Malaysian Road Conference & Exhibition 2018 . Kuala Lumpur, 2018-10-29/2018-10-31. London: IOP Publishing, 2019. s. 1-12. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 512. ISSN 1757-899X. DOI  10.1088/1757-899X/512/1/012029 .

•  DOLEJŠ, J. et al. Rekonstrukce ocelového mostu přes Hracholusky. In: KVOČÁK, V., ed. 44. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií . Bardejovské Kúpele, 2019-10-16/2019-10-18. Košice: TU Košice Fakulta Stavebná, 2019. s. 37-42. ISBN 978-80-553-3388-5.

•  DOLEJŠ, J. et al. Rekonstrukce ocelového mostu přes Hracholusky. In: KVOČÁK, V., ed. 44. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií . Bardejovské Kúpele, 2019-10-16/2019-10-18. Košice: TU Košice Fakulta Stavebná, 2019. s. 37-42. ISBN 978-80-553-3388-5.

•  DUŠEK, E. Kvalita geometrie koleje v čase. In Juniorstav 2020 sborník příspěvků. Brno: 2020. s. 251-257. ISBN: 978-80-86433-73-8.

•  DUŠEK, E. Vývoj kvality geometrie koleje. In Sborník studentské vědecké konference železniční výzkumné aktivity. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 58-66. ISBN: 978-80-01-06622-5.

•  DUŠEK, E. Vývoj kvality geometrických parametrů koleje. In Sborník příspěvků konference Juniorstav 2019. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2019. s. 152-157. ISBN: 978-80-86433-71-4.

•  FAZEKAS, K. et al. MOŽNOSTI A RIZIKA POUŽITÍ METODY BIM PRO SPRÁVU SILNIČNÍHO MAJETKU. In: Asfaltové vozovky 2019 . České Budějovice, 2019-11-26/2019-11-27. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. s. 1-4. Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-3-7.

•  FAZEKAS, K. et al. MOŽNOSTI UŽITÍ ASFALTOVÉ STABILIZACE PŘI OPRAVÁCH SILNIC III. TŘÍD. In: Asfaltové vozovky 2019 . České Budějovice, 2019-11-26/2019-11-27. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. s. 1-4. Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-3-7.

•  FAZEKAS, K., J. LAMBERT a P. PÁNEK. Shrnutí vybraných rizik zavádění BIM u pozemních komunikací. In: Projektování pozemních komunikací 2019 . Praha, 2019-05-28. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. ISBN 978-80-906809-2-0. Dostupné z: http://www.konference-projektovani.cz/

•  GALLO, P. a J. VALENTIN. Stone mastic asphalt reinforced by vegetable yarns. In: Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) Durability, Monitoring and Repair of Structures . International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures, Rovinj, 2019-03-20/2019-03-22. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2019. s. 68-75. sv. Vol. 3. ISBN 978-2-35158-218-3. Dostupné z: https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/RILEM_SMSS_New_generation_of_construction_materials%5B1%5D.pdf

•  HILAR, M. et al. Risk management during headrace tunnel reconstruction in Turkey. In: Underground Construction Prague 2019 . 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019, Praha, 2019-06-03/2019-06-05. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3. Dostupné z: https://www.ita-aites.cz/cz/

•  HILAR, M. a M. SRB. Excavations of the Povazsky Chlmec highway tunnel in Slovakia. In: PEILA, D., G. VIGGIANI a T. CELESTINO, eds. Tunnels and Underground Cities. Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art: Proceedings of the WTC 2019 ITA-AITES World Tunnel Congress (WTC 2019), May 3-9, 2019, Naples, Italy . World Tunnel Congress 2019, Naples, 2019-05-03/2019-05-09. London: CRC Press, 2019. s. 3824-3829. ISBN 9781138388659. DOI  10.1201/9780429424441-404 .

•  HOBZA, J., R. COUFAL a J. VÍTEK. Výkonová specifikace betonu. In: TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019 . Technologie a provádění 2019, Jihlava, 2019-04-11/2019-04-12. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. ISBN 978-80-906759-9-5.

•  HORÁK, V.; ZÁVACKÝ, M. Drobné plastiky připomínající podzemní stavitelství v České a Slovenské republice. In Sborník příspěvků 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. s. 1-6. ISBN: 978-80-906452-3-3.

•  HOŘELICA, Z. et al. Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM ve výstavbě. In: 54. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY . Brno, 2019-03-05/2019-03-06. Český svaz geodetů a kartografů, o.s., 2019. s. 1-8. ISBN 978-80-02-02855-0.

•  CHYLÍK, R. et al. Substitution of Aeration Additive with Recycled Rubber and its Effect on Compressive Strength and Modulus of Elasticity. In: ICBMPT 2019 – International Conference Building Materials, Products and Technologies . Lednice, 2019-06-04/2019-06-06. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. ISSN 1757-899X. DOI  10.1088/1757-899X/583/1/012021 . Dostupné z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/583/1/012021

•  JANKŮ, Michal, Petr CIKRLE, Jiří GROŠEK et al. Comparison of infrared thermography, ground-penetrating radar andultrasonic pulse echo for detecting delaminations in concrete bridges. Construction and Building Materials, 2019, no. 225, p. 1098-1111. ISSN 0950-0618.

•  KASAL, P., V. LORENC a W. WENIGHOFER. Využití metody zralosti pro stanovení pevnosti betonu na reálných stavbách. In: 26. Betonářské dny 2019 . Hradec Králové, 2019-11-20/2019-11-21. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. 1.. ISBN 978-80-907611-2-4.

•  KLUSÁČEK, L., SVOBODA, A. Diagnostika předpínacích kabelů semidestruktivní metodou. In MOSTY 2019 24. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2019. s. 239-244. ISBN: 978-80-86604-79-4.

•  KŘÍSTEK, V. et al. Výstižnější metodika pro stanovení tahové pevnosti vláknobetonu. In: Sborník příspěvků 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019 . 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019, Brno, 2019-04-25/2019-04-26. Brno: Sekurkon, 2019. s. 267-271. ISBN 978-80-86604-79-4.

•  LIDMILA, M. et al. Městská protihluková clona - Vývoj a zkušenosti po třech letech zkušebního provozu. In: LIDMILA, M. et al., eds. Sborník přednášek a příspěvků mezinárodní konference Rychlost s tichostí - Veřejný prostor 21. století . Rychlost s tichostí - Veřejný prostor 21. století, Plzeň, Měšťanská beseda, 2019-05-02. Praha: Powerprint, 2019. s. 9-23. ISBN 978-80-7568-152-2.

•  MINOR GARCÍA, O. a P. RYJÁČEK. Rotational Stiffness of Connections in a Historical Steel Railway Bridge. In: Structural Analysis of Historical Constructions . 11th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, Cusco, 2018-09-11/2018-09-13. Springer, Cham, 2019. s. 1082-1089. ISSN 2211-0844. ISBN 978-3-319-99440-6. DOI  10.1007/978-3-319-99441-3_117 .

•  MRÁZ, V. et al. Utilization range of by-products from coal combustion in earth structures of transport infrastructure. In: ČÁBLÍK, V., ed. 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing and workshop Waste - Secondary Raw Materials . 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing, Ostrava, 2019-05-30/2019-06-01. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 179-186. ISBN 978-80-248-4309-4.

•  PETÝREK, M. Historie úprav zemin zemní pláně vápnem a cementem z pohledu předpisu S4. In: BRET, O., ed. Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity ŽELVA 2019 . Studentská vědecká konference Železniční výzkumné aktivity - ŽELVA 2019, Choceň, 2019-09-17/2019-09-18. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 86-91. ISBN 978-80-01-06622-5.

•  PRUŠKA, J. Výstupy projektu CESTI WP4 TUNELY –pokročilé technologie a efektivní technická řešení. In: Underground Construction Prague 2019 . 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019, Praha, 2019-06-03/2019-06-05. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.

•  PLÁŠEK, O., SVĚRÁK, M., SVOBODA, R. Vliv vnějšího prostředí na zřizování bezstykové koleje a její chování za provozu. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 26-34. ISBN: 978-80-02-02876-5.

•  PRUŠKA, J. et al. ANALYSIS OF UNDERGROUND STRUCTURES SUBJECTED TO EARTHQUAKE USING FINITE ELEMENT METHOD. In: Underground Construction Prague 2019 . 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019, Praha, 2019-06-03/2019-06-05. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.

•  PRUŠKA, J. et al. POSOUZENÍ PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY ZEMĚTŘESENÍ METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ. In: Underground Construction Prague 2019 . 14. mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2019, Praha, 2019-06-03/2019-06-05. Praha: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, 2019. ISBN 978-80-906452-3-3.

•  PRUŠKA, J. et al. The response of underground structures to seismic loading. In: PEILA, D., G. VIGGIANI a T. CELESTINO, eds. Tunnels and Underground Cities. Engineering and Innovation Meet Archaeology, Architecture and Art: Proceedings of the WTC 2019 ITA-AITES World Tunnel Congress (WTC 2019), May 3-9, 2019, Naples, Italy . World Tunnel Congress 2019, Naples, 2019-05-03/2019-05-09. London: CRC Press, 2019. s. 6081-6090. ISBN 9781138388659.

•  RYJÁČEK, P. Assessment of historical steel bridges. In: Advances in Engineering Materials Structures and Systems: Innovations, Mechanics and Applications . THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ENGINEERING, MECHANICS AND COMPUTATION, Cape Town, 2019-09-02/2019-09-04. London: Taylor & Francis, 2019. s. 2176-2180. ISBN 978-1-138-38696-9. DOI  10.1201/9780429426506-375 .

•  RYJÁČEK, P. et al. HISTORICKÉ KONSTRUKCE PUKLOVEK: EXPERIMENTÁLNÍ A NUMERICKÁ ANALÝZA. In: Sborník příspěvků 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019 . 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019, Brno, 2019-04-25/2019-04-26. Brno: Sekurkon, 2019. s. 208-214. ISBN 978-80-86604-79-4.

•  RYJÁČEK, P. et al. Developing case studies for implementing COST TU1406 Quality Control plan procedure for typical highway bridges. In: IABSE Symposium, Guimaraes 2019: Towards a Resilient Built Environment Risk and Asset Management - Report . IABSE Symposium 2019 Guimaraes: Towards a Resilient Built Environment - Risk and Asset Management;, Guimaraes, 2019-03-27/2019-03-29. Istanbul: IABSE, 2019. s. 531-539. ISBN 978-3-85748-163-5.

•  STANČÍK, V. a P. RYJÁČEK. STAV OCELOVÝCH MOSTŮ PO STO LETECH UŽÍVÁNÍ. In: Sborník příspěvků 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019 . 24. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2019, Brno, 2019-04-25/2019-04-26. Brno: Sekurkon, 2019. s. 195-200. ISBN 978-80-86604-79-4.

•  SVOBODA, R., DUŠEK, E., PEŇÁZOVÁ, G. Vývoj geometrické polohy koleje v čase. In Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty. Děčín: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p. o., 2019. s. 21-25. ISBN: 978-80-905733-6-9.

•  ŠEDINA, J., J. VALENTIN a P. MONDSCHEIN. Alternative Modified Binders for Mastic Asphalt Layers. In: EL-BADAWY, S. a R. ABD EL-HAKIM, eds. Recent Developments in Pavement Design, Modeling and Performance . Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 181-195. Sustainable Civil Infrastructures. ISSN 2366-3413. ISBN 978-3-030-01908-2. DOI  10.1007/978-3-030-01908-2_15 .

•  ŠMILAUER, V. et al. Ternary binder made from coal combustion products: mechanical properties and microstructure evolution. In: SERDAR, M., N. ŠTIRMER a J. PROVIS, eds. Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures (SMSS2019) New Generation of Construction Materials . International Conference on Sustainable Materials, Systems and Structures. New Generation of Construction Materials, Rovinj, 2019-03-18/2019-03-22. Bagneux: Rilem Publications s.a.r.l., 2019. s. 415-422. 1. ISBN 978-2-35158-217-6.

•  ŠMILAUER, V. et al. Utilisation of Coal Combustion Products as a Ternary Binder in Shotcrete. In: MCCARTHY, M., ed. EuroCoalAsh 2019 Proceedings . EuroCoalAsh 2019, Dundee, 2019-06-10/2019-06-12. Dundee: University of Dundee, 2019. s. 115-122. ISBN 978-0-9573263-2-3.

•  SPIEGL, M.; KAMMERER, S.; VARAUS, M.; KOUDELKA, T.; DAŠEK, O. Vyhodnocení chování RC pojiva na zkušebních úsecích v České republice. In Sborník ASFALTOVÉ VOZOVKY 2019. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-80-906809-3-7.

•  ŠTĚPÁNEK, J. a J. MÁCA. Dynamic response of structures with tuned mass dampers in modal coordinates. In: Vibroengineering Procedia . 37th International JVE Conference, Bratislava, 2019-04-25/2019-04-26. Neringa: JVE International, 2019. s. 13-17. ISSN 2345-0533. DOI  10.21595/vp.2019.20672 .

•  TICHÝ, J. et al. Měření náběhu krátkodobých pevností betonu. In: 26. Betonářské dny 2019 . Hradec Králové, 2019-11-20/2019-11-21. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. 1.. ISBN 978-80-907611-2-4.

•  VACKOVÁ, P., M. BELHAJ a J. VALENTIN. Asfaltové směsi se zvýšeným podílem R-materiálu a prodlouženou dojezdovou vzdáleností. In: GSCHWENDT, I., ed. Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie . XXIV. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, Jasná, Nízké Tatry, 2019-11-21/2019-11-22. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. s. 110-119. ISBN 978-80-89565-42-9.

•  VACKOVÁ, P., M. BELHAJ a J. VALENTIN. Vybrané poznatky ze zkušebního úseku s uplatněním asfaltových směsí se zvýšeným podílem r-materiálu a prodlouženou dojezdovou vzdáleností – aspekt teploty hutnění. In: Asfaltové vozovky 2019 . České Budějovice, 2019-11-26/2019-11-27. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-3-7.

•  VACKOVÁ, P. a J. VALENTIN. Laboratory mix design and control mixtures of asphalt concrete with increased RA content. In: NIKOLAIDES, A.F. a E. MANTHOS, eds. Bituminous mixtures and pavements VII . 7th International conference on bituminous mixtures and pavements, Soluň, 2019-06-12/2019-06-14. Londýn: Taylor & Francis Group, 2019. s. 568-576. Proceedings in civil engineering. sv. Volume I. ISSN 2639-7803. ISBN 978-1-351-06326-5. DOI  10.1201/9781351063265 . Dostupné z: https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9781351063258/cfi/586!/4/2@100:0.00

•  VACKOVÁ, P. a J. VALENTIN. Jaké informace nám může poskytnout zkouška odolnosti asfaltové směsi proti šíření trhliny na půlválcových tělesech?. In: Asfaltové vozovky 2019 . České Budějovice, 2019-11-26/2019-11-27. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-3-7.

•  VACKOVÁ, P. a J. VALENTIN. Poznatky s uplatněním vyššího podílu asfaltového R-materiálu v asfaltové směsi pro ložní a obrusné vrstvě na silnici I. třídy – první aplikace v ČR. In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2019 . Hutopeče, 2019-03-19/2019-03-21. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. s. 1-10. TVIP. ISBN 978-80-85990-34-8.

•  VACKOVÁ, P. a J. VALENTIN. Impact of laboratory ageing on properties of warm mix asphalt with high reclaimed asphalt content. In: HAMIDUN, R., F. MOHD JAKARNI a Y. CHOON WAH, eds. 10th Malaysian Road Conference & Exhibition 2018 . Kuala Lumpur, 2018-10-29/2018-10-31. London: IOP Publishing, 2019. s. 1-10. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 512. ISSN 1757-899X.

•  VALEHRACH, J. Návrh převýšení koleje v obloucích malých poloměrů s ohledem na rozvoj skluzových vln. In Sborník studentské vědecké konference Železniční výzkumné aktivity. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. s. 132-140. ISBN: 978-80-01-06622-5.

•  VALEHRACH, J., PLÁŠEK, O. Vlnkovitost kolejnic. In Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty. Děčín: Vyšší odborná škol a Střední průmyslová škola strojní, stavební, a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, 2019. s. 40-46. ISBN: 978-80-905733-6-9.

•  VALENTIN, J., P. VACKOVÁ a M. BELHADJ. Zkušební úsek s asfaltovými vrstvami s vysokým podílem R-materiálu a prodlouženou dovozní vzdáleností. In: ŠKOPÁN, M., ed. RECYCLING 2019 - Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin . Brno, 2019-04-04/2019-05-05. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2019. s. 37-45. ISBN 978-80-214-5728-7.

•  VALENTIN, J. Nová technická norma ČSN 73 6120 pro asfaltové směsi neupravené harmonizovanými evropskými normami. In: Asfaltové vozovky 2019 . České Budějovice, 2019-11-26/2019-11-27. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-3-7.VACKOVÁ, P., J. VALENTIN a M.O. HAMZAH. Asphalt Concrete Performance Combining Use of Increased Reclaimed Asphalt Content and Warm Mix Additives. In: EL-BADAWY, S. a R. ABD EL-HAKIM, eds. Recent Developments in Pavement Design, Modeling and Performance . Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 145-157. Sustainable Civil Infrastructures. ISSN 2366-3413. ISBN 978-3-030-01908-2. DOI  10.1007/978-3-030-01908-2_12 .

•  VALENTIN, J. a P. SVOBODA. Vyhláška 130/2019 Sb. Ministerstva životního prostředí v oblasti opětovného použití a recyklace asfaltových vrstev. In: Asfaltové vozovky 2019 . České Budějovice, 2019-11-26/2019-11-27. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2019. Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-3-7.

•  VANÍČEK, I., J. PRUŠKA a D. JIRÁSKO. BIM MODEL - APLIKACE V GEOTECHNICE. In: Zakládání staveb Brno 2019 / 47. konference se zahraniční účastí . Brno, 2019-11-11/2019-11-12. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů, 2019. s. 91-98. ISBN 978-80-87920-07-7.

•  VAŠÁTKO, R. Experimentální ověření reologického modelu B4 na reálné konstrukci. In: PETŘÍK, M. a A. HORÁKOVÁ, eds. Proceedings of the 8th PhD Workshop of the Department of Concrete and Masonry Structures . 8th PhD Workshop of the Department of Concrete and Masonry Structures 2019, Praha, 2019-05-31. Praha: ČVUT FSv. Katedra betonových a zděných konstrukcí, 2019. ISBN 978-80-01-06574-7.

•  VESELÝ, J., P. PÁNEK a L. VÉBR. Termomechanický model CB vozovky ve fázi tuhnutí a tvrdnutí betonu. In: GSCHWENDT, I., ed. Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie . XXIV. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, Jasná, Nízké Tatry, 2019-11-21/2019-11-22. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2019. s. 128-135. ISBN 978-80-89565-42-9.

•  VÍCH, M., J. FLÁDR a I. BROUKALOVÁ. Influence of concrete additives on cement paste shrinkage. In: BÍLÝ, P. et al., eds. Fibre Concrete 2019 . Praha, 2019-09-17/2019-09-20. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 596. ISSN 1757-899X. DOI  10.1088/1757-899X/596/1/012042 . Dostupné z: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/596/1/012042/pdf

•  VINKLER, M. Vysychání a smršťování betonu: Poznatky z dlouhodobých experimentů. In: TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019 . Technologie a provádění 2019, Jihlava, 2019-04-11/2019-04-12. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. ISBN 978-80-906759-9-5.

•  VINKLER, M. a J. VÍTEK. Invetigation of Moisture Exchange and Shrinkage of Concrete with Different Water-Cement Ratio. In: CONCRETE Innovations in Materials, Design and Structures - Proceedings of the fib Symposium 2019 . fib Symposium 2019, Krakow, 2019-05-27/2019-05-29. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2019. s. 401-406. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-00-4.

•  VÍTEK, J. Contractor Contribution to Conceptual Design. In: CORRES, H., L. TODISCO a F. CORENTIN, eds. Proceedings of the International fib Symposium on Conceptual Design of Structures . International fib Symposium on Conceptual Design of Structures, Madrid, 2019-09-26/2019-09-28. Lausanne: Fib - fédération internationale du béton, 2019. s. 19-24. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-02-8.

•  VÍTEK, J. Defects and Failures of Concrete Structures. In: CONCRETE Innovations in Materials, Design and Structures - Proceedings of the fib Symposium 2019 . fib Symposium 2019, Krakow, 2019-05-27/2019-05-29. Lausanne: Fédération Internationale du Béton, 2019. s. 865-872. ISSN 2617-4820. ISBN 978-2-940643-00-4.

•  VODIČKA, J. et al. Kvazi-předpětí v tenkých deskách s ortogonální 3D síťovou výztuží ze skleněných vláken. In: 26. Betonářské dny 2019 . Hradec Králové, 2019-11-20/2019-11-21. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. 1.. ISBN 978-80-907611-2-4.
FOGLAR, M., M. DRAHORÁD a L. SZÍKORA. Integrované mosty, nový TP216 a ukázky z praxe. In: Konference dopravní infrastruktura 2019 - Sborník příspěvků a katalog firem . Dopravní infrastruktura 2019, Litomyšl, 2019-05-15/2019-05-16. Praha: Agentura Viaco, 2019. s. 46-51. 1. sv. 1.

•  VODIČKA, J. et al. Nová destruktivní zkouška ohybem pro stanovení tahové pevnosti drátkobetonových kompozit. In: TECHNOLOGIE A PROVÁDĚNÍ 2019 . Technologie a provádění 2019, Jihlava, 2019-04-11/2019-04-12. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. ISBN 978-80-906759-9-5.

•  ŽITNÝ, J. et al. Hidden safety in equilibrium verification of a steel bridge based on wind tunnel testing. In: Life-Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering. Towards an Integrated Vision . 6th International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering, Ghent, 2018-10-28/2018-10-31. Leiden: Taylor & Francis/Balkema, 2019. s. 307-313. ISBN 978-1-138-62633-1.

 

Uspořádání Workshopu

•  Workshop CESTI 2019 . Pořadatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Příspěvek ve sborníku z workshopu

•  Kopřiva Č., Nekula L., Stryk J. Findings from the accuracy experiment of devices measuring friction coefficient (FC) of road surfaces in the Czech Republic, 2nd European pavement friction workshop: presentation, Nantes, 23.-24.5.2019, 21 p

•  Stryk J. Uplatnění NDT metod při diagnostice stavu objektů DI, 17th NDT workshop: prezentace, 5. 12. 2019, Brno, 26 s.

 

 

 
 
 English