INTRANET
 
 

Článek v odborném periodiku

 

•  BÍLÝ, P., et al. Přímo pojížděná mostovka z vláknobetonu: Pilotní aplikace. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 0 (6), s. 46-51. ISSN 1213-3116.

 

•  BÍLÝ, P. a PAVLÍKOVÁ, M. Výzkumné centrum CESTI - aplikační výsledky. Tunel. 2017, 2017 (3), s. 30-39. ISSN 1211-0728.

 

•  MRAČKOVÁ, M., et al. Výpočet kondenzace vodní páry v tunelech. Tunel. 2017, 26 (3), s. 40-47. ISSN 1211-0728.

 

•  HORÁK, V., SVOBODA, R. a ZÁVACKÝ, M. Z historie podzemních staveb - Pohlednice s železničními tunely v Severovýchodních Čechách. Tunel , 2017, roč. 26, č. 1, s. 107-110. ISSN: 1211-0728.

 

•  HORÁK, V., SVOBODA, R. ZÁVACKÝ, M. Z HISTORIE PODZEMNÍCH STAVEB - POHLEDNICE S TUNELEM MONT BLANC. Tunel . 2017, roč. 26, č. 2, s. 71-73. ISSN: 1211-0728.

 

•  HORÁK, V., SVOBODA, R. a ZÁVACKÝ, M. Z historie podzemních staveb - pohlednice s městskými tunely porůznu po Evropě. Tunel . 2017, roč. 26, č. 3, s. 90-92. ISSN: 1211-0728.

 

•  HORÁK, V., SVOBODA, R. a ZÁVACKÝ, M. Pohlednice s městskými tunely - pokračování. Tunel. 2017, roč. 26, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1211-0728.

 

•  MRÁZ, V., et al. Limitní faktory uplatnitelnosti specifických typů vedlejších energetických produktů v zemních konstrukcích silničních staveb. Silniční obzor. 2017, 78 (3), s. 71-75. ISSN 0322-7154.

 

•  VALENTIN, J. Opětovné využití a recyklace u asfaltových vozovek - část 1. Silnice Mosty. 2017, 2017 (2), s. 18-25. ISSN 1804-8684.

 

•  VALENTIN, J. Informace z projednávaných problematik komise HSE EAPA. Silnice Mosty. 2017, 2017 (2), s. 27-29. ISSN 1804-8684.

 

•  VALENTIN, J. Opětovné využití a recyklace u asfaltových vozovek - část 2. Silnice Mosty. 2017, 2017 (3), s. 24-33. ISSN 1804-8684.

 

•  VALENTIN, J., BENEŠOVÁ, L., a MONDSCHEIN, P. Poznatky z realizace zkušebního úseku nízkoteplotní asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu – část I (asfaltová pojiva). Silnice Mosty. 2017, 2017 (3), s. 15-20. ISSN 1804-8684.

•  VALENTIN, J., KOTOUŠOVÁ, A., a VACKOVÁ, P. Poznatky z realizace zkušebního úseku nízkoteplotní asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu – část II (asfaltová směs ACO 11+ s R-materiálem). Silnice Mosty. 2017, 2017 (4), s. 16-23. ISSN 1804-8684.

 

•  VINKLER, M. a PROCHÁZKA, J. Návrh výztuže bílé vany s ohledem na šířku trhliny. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2017, 2017 (5), s. 44-51. ISSN 1213-3116. Dostupné z: http://www.betontks.cz/sites/default/files/2017-5-60st.pdf

 

Článek v on-line časopisu

 

•  LOJDA, V., LIDMILA, M., a BRET, O. Aplikace recyklovaného asfaltového betonu v konstrukci pražcového podloží [online]. WASTE FORUM. 2017, 10 (3), s. 199-208. ISSN 1804-0195.

 

•  ROTTER, T. Mostní dílo roku 2015. Silnice železnice (Česká republika, ID: 140520). 2017, 12 (1), s. 72-76. ISSN 1801-822X. Dostupné z: http://www.silnice-zeleznice.cz/

 

•  TOMEK, R. Improving the Effectiveness of Public Spending on Transport Infrastructure [online]. Periodica Polytechnica Architecture. 2017, 48 (1), s. 65-71. ISSN 1789-3437. Dostupné z: https://pp.bme.hu/ar/article/view/11037

 

•  VACKOVÁ, P., VALENTIN, J., a KOTOUŠOVÁ, A. Impact of lowered laboratory compaction rate on strength properties of asphalt mixtures [online]. Innovative Infrastructure Solutions. 2017, 3 (3), ISSN 2364-4184. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s41062-017-0111-6

 

•  VINKLER, M. a VÍTEK, J. Drying Shrinkage of Concrete Elements [online]. Structural Concrete: the journal of the fib. 2017, 18 (1), s. 92-103. ISSN 1751-7648. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.201500208/abstract

•  WYRZYKOWSKI, M., et al. Numerical benchmark campaign of COST Action TU1404 – microstructural modelling [online]. RILEM Technical Letters. 2017, 2 (1), s. 99-107. ISSN 2518-0231.

Příspěvek ve sborníku z konference

 

•  BALÁŽ, M., et al. Utilisation of Fibre Reinforced Sprayed Concrete for Primary Lining of the Považský Chlmec Tunnel [online]. In: FRANTOVÁ, M., et al., eds. Fibre Concrete 2017. Fibre Concrete 2017. Praha, 13.09.2017 - 16.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 246. ISSN 1757-899X. Dostupné z: http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2017/

 

•  BARTÁK, J. Návrh zajištění skalního masivu u nádraží Beroun. In: Sborník příspěvků Zakládání staveb Brno 2017. 45. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2017. Brno, 13.11.2017 - 14.11.2017. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů. 2017, s. 179-184. ISBN 978-80-87920-05-3.

BENEŠOVÁ, L., MASTNÝ, J., a VALENTIN, J. Effect of new types of synthetic waxes designed for low-temperature asphalt mixtures. In: SCARPAS, T., LOIZOS, A, a AL-QADI, I.L., eds. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. 10th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields. Atény, 28.06.2017 - 30.06.2017. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 335-342. ISBN 978-1-138-29595-7.

 

•  BENEŠOVÁ, L. a VALENTIN, J. Influence of selected test parameters on measured values during the MSCR test. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012016

 

•  BENEŠOVÁ, L. a VALENTIN, J. Porovnání naměřených hodnot při zkoušce MSCR v závislosti na vybraných vstupních parametrech. In: Asfaltové vozovky 2017. Asfaltové vozovky 2017. České Budějovice, 28.11.2017 - 29.11.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-0-6.

 

•  BÍLÝ, P., KOHOUTKOVÁ, A., a JEDLINSKÝ, P. FEM simulation of static loading test of the Omega beam. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012066

•  BRAUN, J., et al. Stabilizace bodů vytyčovacích sítí liniových staveb pomocí zemních vrutů. In: Sborník příspěvků Zakládání staveb Brno 2017. 45. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2017. Brno, 13.11.2017 - 14.11.2017. Praha: Česká geotechnická společnost Českého svazu stavebních inženýrů. 2017, s. 115-120. ISBN 978-80-87920-05-3.

 

•  BŘEZINA, I., STRYK, J. a GROŠEK, J. Using traffic speed deflectometer to measure deflections and evaluate bearing capacity of asphalt road pavements at network level. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

•  CÁBOVÁ, K., APELTAUER, T., OKŘINOVÁ, P. a WALD, F.. Application of fire and evacuation models in evaluation of fire safety in railway tunnels. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012080

•  CARAVANAS, A. a HILAR, M. Supervision of tunnelling constructions and software used for their evaluation. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012077

•  DROZDA, J. a ROTTER , T. Simulation of crash tests for high impact levels of a new bridge safety barrier In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012098

 

•  ĎURIŠ, L., ALDORF J. a GERYK J. Thermal load of the final lining of traffic tunnels. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981

 

•  FOGLAR, M. a BLÁHA, F. Experimentální stanovení podélného odporu kolejového lože mostní konstrukce. In: Sborník příspěvků 22. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2017. 22. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2017. Brno, 27.04.2017 - 28.04.2017. Brno: Sekurkon. 2017, s. 158-164. ISBN 978-80-86604-71-8.

 

•  GALLO, P. Asphalt mix reinforced with vegetable fibers. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

•  HORNÍČEK, L. Zkušební úsek pro provozní ověření stabilizace kolejového lože pomocí geokompozitu. In: Proceedings of the 11th International Conference Geosyntetika 2017. GEOSYNTETIKA 2017. Žilina, 16.02.2017 - 17.02.2017. Žilina: EDIS - vydavatelstvo Žilinské univerzity. 2017, s. 117-125. ISBN 978-80-554-1309-9.

 

•  HORNÍČEK, L., BŘEŠŤOVSKÝ, P., a JASANSKÝ, P. Application of geocomposite placed beneath ballast bed to improve ballast quality and track stability. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: https://doi.org/10.1088/1757-899X/236/1/012039

 

•  HROMADA, E. Utilization of Dynamic Simulation for Design and Optimization of PPP/PFI projects [online]. In: Procedia Engineering. Creative Construction Conference 2017. Primosten, 19.06.2017 - 22.06.2017. Amsterdam: Elsevier B.V.. 2017, s. 399-406. sv. 196. ISSN 1877-7058. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817330886?via%3Dihub

 

•  HRUBEŠOVÁ E. a ĎURIŠ L. Assessment of tunnel´s face support pressure. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  HUBÁČEK, A. a HÁJKOVÁ, I. Properties of Vibro Compacted and Pressed Concrete Products with Varnished Surface. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 159-163. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 1662-9752.

•  HUBÁČEK, A. a HÁJKOVÁ, I. Water-Tight Concrete Constructions and Directives for their Design and Realization. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 154-158. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 1662-9752.

 

•  CHALMOVSKÝ, J., ZÁVACKÝ M. a MÍČA L. Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  JANDA, T., ŠEJNOHA, M., a ŠEJNOHA, J. Hierarchical stochastic model of terrain subsidence during tunnel excavation. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  JIRÁSKO, D. a VANÍČEK, I. Practical example of the infrastructure protection against rock fall. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012082

•  JIRÁSKO, D., VANÍČEK, I., a VANÍČEK, M. Geotechnical risk and earth structures. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012072

 

•  JIRÁSKO, D., VANÍČEK, I., a VANÍČEK, M. Interaction of Landslide with Critical Infrastructure. In: ARBANAS, Ž., et al., eds. Advancing Culture of Living with Landslides. 4th World Landslide Forum. Ljubljana, 29.05.2017 - 02.06.2017. Cham: Springer International Publishing AG. 2017, s. 545-552. sv. 3. ISBN 978-3-319-53486-2.

 

•  JIRÁSKO, D., VANÍČEK, I., a VANÍČEK, M. Transportation and Environmental Geotechnics. In: Proceedings of the international scientific conference transportation geotechnics and geoecology (tgg-2017). International scientific conference transportation geotechnics and geoecology. Petrohrad, 17.05.2017 - 19.05.2017. Lausanne: Elsevier. 2017, s. 118-125. sv. 189. ISSN 1877-7058.

•  JURSÍK, P., VÍTEK, J., a ČÍTEK, D. Analýza působení lokální spřahovací lišty při použití ve spoji z UHPC. In: 24. Betonářské dny 2017 - Sborník příspěvků. 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl, 22.11.2017 - 23.11.2017. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2017, ISBN 978-80-906759-0-2.

 

•  KAKAR, M.R., HAMZAH, M.O., a VALENTIN, J. Analyzing the stripping potential of warm mix asphalt using imaging technique. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  KLUSÁČEK, L. a SVOBODA, A. Strengthening of bridges by post-tensioning using monostrands in substituted cable ducts. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  KŘIVÁNEK, V. Nízkohlučné povrchy v ČR – sledování účinku snížené hlučnosti. In 95. akustický seminář České akustické společnosti Horní Cerekev, 10. - 12. 10. 2017, s. 5-12. ISBN 978-80-01-06320-0.

 

•  KUBIŠ, P. a RYJÁČEK, P. Behaviour of several fatigue prone bridge details. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012065/pdf

 

•  LEHKÝ, D., NOVÁK, D., KUCEK, M. a NEZVAL, M. Comparison of methods for determination of load-bearing capacity of I-73 and KA-73 precast concrete bridge beams. In 39th IABSE Symposium – Engineering the Future. Vancouver, Canada: 2017. p. 556-561. ISBN: 978-3-85748-153-6.

 

•  LIDMILA, M., LOJDA, V., a BRET, O. Laboratory models of a railway track with the subgrade layer based on rubber granulate. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranské Matliare, 29.06.2016 - 01.07.2016. Boca Raton: CRC Press. 2017, s. 785-790. ISBN 978-1-138-03224-8.

 

•  LIDMILA, M., et al. Využití asfaltové směsi se 70 % asfaltového R-materiálu v konstrukci pražcového podloží železniční trati. In: Asfaltové vozovky 2017. Asfaltové vozovky 2017. České Budějovice, 28.11.2017 - 29.11.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-0-6.

 

•  PRCHLÍK, J. Porovnání a zhodnocení výpočetních modelů komorových mostů.. In: PETŘÍK, M. a DVORSKÝ, T., eds. PhD Workshop - Full Texts. PhD Workshop 2017. Praha, 26.05.2017. Praha: katedra betonových a zděných konstrukcí. 2017, ISBN 978-80-01-06132-9.

•  LOJDA, V., LIDMILA, M., a PÝCHA, M. Determination of the Elastic Modulus of Fly Ash-based Stabilizer Applied in the Trackbed. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012040/pdf

•  MÁCA, J. Dynamic response of footbridges with tuned mass dampers. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012060/meta

 

•  MATĚJKA, P. a VITÁSEK, S. Utilization of BIM for automation of quantity takeoffs and cost estimation in transport infrastructure construction projects in the Czech Republic. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012110

•  MRÁZ, V., HAVLICE, M, a SUDA, J. Příklady využití vedlejších energetických produktů v zemních konstrukcích a vliv kvality vodných výluhů na jejich uplatnění [online]. In: Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí. Týden vědy a inovací pro praxi a životní prostředí. Hustopeče, 21.03.2017 - 23.03.2017. Praha: České ekologické manažerské centrum. 2017, ISBN 978-80-85990-30-0.

•  NAVRÁTIL, J., DRAHORÁD, M., a ŠEVČÍK, P. Assessment of load-bearing capacity of bridges [online]. In: JOHOVÁ, P, NENADÁLOVÁ, Š, a SAJDLOVÁ, T, eds. 23rd Concrete Days 2016. 23. Betonářské dny 2016. Litomyšl, 30.11.2016 - 01.12.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, s. 113-118. Solid State Phenomena. sv. 259. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0357-1105-9.

 

•  PÍŠOVÁ, B. a HILAR, M. Spray-applied waterproofing membranes: effective solution for safe and durable tunnel linings?. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012087

 

•  PLÁŠEK, O. a HRUZÍKOVÁ, M. Under Sleeper Pads in Switches & Crossings. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  PLACHÝ, T., et al. Effect of Microfillers on Selected Destructive and Nondestructive Mechanical Properties of Cement Mortars: Different Types of Recycled Materials. In: REITERMAN, P., ed. Special Concrete and Composites 2016. Speciální betony 2016. Bystřice nad Pernštejnem, Lísek, 13.10.2016 - 14.10.2016. Curich: Trans Tech Publications. 2017, s. 195-200. Key Engineering Materials. ISSN 1013-9826. ISBN 978-3-0357-1079-3.

 

•  POSPÍŠIL P. a ROZSYPAL A. Site investigation as tool for elimination of natural hazard impact on construction project. . In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  PROŠEK, Z., et al. Utilization of the waste from the marble industry for application in transport infrastructure: mechanical properties of cement pastes. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012092

 

•  PRUŠKA, J. Neural Networks in Back Analysis of Tunnels. In: CHEREPETSKAYA, E., KRAVCOV, A., a POSPÍCHAL, V., eds. Durability of Critical Infrastructure, Monitoring and Testing Proceedings of the ICDCF 2016. International Conference on Durability of Critical Infrastructure (ICDCF 2016). Šatov, 06.12.2016 - 09.12.2016. Springer Nature Singapore Pte Ltd.. 2017, s. 27-34. ISSN 2195-4356. ISBN 978-981-10-3246-2. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3247-9_4

 

•  PRUŠKA, J. a NOSEK, J. Back Analysis of Brusnice Tunnel based on Neural Networks. In: Proceedings of the World Tunnel Congress 2017 – Surface challenges – Underground solutions. Bergen, Norway.. World Tunnel Congress 2017 – Surface challenges – Underground solutions.. Bergen, 09.06.2017 - 15.06.2017. Oslo: Norwegian Tunnelling Society. 2017, s. 1338-1344.

 

•  PRUŠKA, J. a NOSEK, J. Back Analysis of Brusnice Tunnel based on Neural Networks. In: ITA-AITES General Assembly and World Tunnel Congress. World Tunnel Congress 2017 – Surface challenges – Underground solutions.. Bergen, 09.06.2017 - 15.06.2017. Oslo: Norwegian Tunnelling Society. 2017, s. 32.

 

•  PRUŠKA, J. a ŠEDIVÝ, M. Swelling soils in the road structures. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012037 .

 

•  PUKL, R., SAJDLOVÁ, T., STRAUSS, A., LEHKÝ, D. a NOVÁK, D. Sustainability of transport structures – some aspects of the nonlinear reliability assessment. . In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

•  ROTTER, T. Modernizace mostu Vysočina. In: ROTTER, T., ed. 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích. 55. celostátní konference o ocelových konstrukcích. Hustopeče, 07.12.2017. Brno: Česká společnost pro ocelové konstrukce. 2017, s. 18-21. ISBN 978-80-02-02730-0.

 

•  ROTTER, T. Rekonstrukce Žďákovského mostu. In: BARTOŠ, M., KŠIŇAN, A., a ROTTER, T., eds. XIX. konference Ocelové konstrukce 2017. XIX. konference Ocelové konstrukce 2017. Karlova Studánka, 17.05.2017. Ostrava - Zábřeh: SEKURKON. 2017, s. 91-96. ISBN 978-80-86604-72-5.

•  RYJÁČEK, P. a KOLPASKÝ, L. Push-out tests and evaluation of FRP perfobond rib shear connectors performance [online]. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-899X.

 

•  RYJÁČEK, P., et al. Experimentální činnosti při a po výstavbě mostu Oskar. In: Železniční mosty a tunely 2017, sborník příspěvků. Železniční mosty a tunely. Praha, 18.01.2017. Praha: SUDOP Praha a.s.. 2017, s. 9-16. ISBN 978-80-906789-0-3.

 

•  RYJÁČEK, P., et al. OCELOVÝ MOST V MIROŠOVĚ S EXTRÉMNĚ STLAČENOU STAVEBNÍ VÝŠKOU - PROJEKT, REALIZACE A EXPERIMENT. In: Železniční mosty a tunely 2017, sborník příspěvků. Železniční mosty a tunely. Praha, 18.01.2017. Praha: SUDOP Praha a.s.. 2017, s. 125-133. ISBN 978-80-906789-0-3.

•  RYJÁČEK, P., et al. Ocelový most v Mirošově s extrémně stlačenou stavební výškou - projekt, realizace a experiment. In: Sborník příspěvků 22. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2017. 22. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2017. Brno, 27.04.2017 - 28.04.2017. Brno: Sekurkon. 2017, s. 343-349. ISBN 978-80-86604-71-8.

 

•  STANČÍK, V. a RYJÁČEK, P. Effects of biaxial and thermal loads on rail-slab track interaction behavior [online]. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranské Matliare, 29.06.2016 - 01.07.2016. Boca Raton: CRC Press. 2017, s. 835-840. ISBN 978-1-315-39382-7.

 

•  STLÁRIK, M. a PINKA, M . Seismic impact of the railway on the geotechnical constructions. . In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  STRYK, J. et al. Přínosy uplatnění nedestruktivních diagnostických metod při plánování údržby a oprav. In Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací, Znojmo, 3. 4. 5. 2017

 

•  SVOBODA, A.; KLUSÁČEK, L. Možnosti zvýšení kapacity parapetních mostních konstrukcí. In 24. Betonářské dny Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-0-2.

•  ŠEJNOHA, J., et al. Probabilistic Approach to Damage of Tunnel Lining Due to Fire. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012079

 

•  ŠMILAUER, V., et al. Ternary binder incorporating CFBC fly ash: microstructure evolution and micromechanical strength predictions. In: ŠTĚPÁNKOVÁ, E, ed. EuroCoalAsh 2017. EuroCoalAsh 2017. Brno, 06.02.2017 - 08.02.2017. Brno: Brno University of Technology. 2017, s. 82-86. 1. sv. 1. ISBN 978-80-214-5469-9.

 

•  ŠMILAUER, V., HLOBIL, M., a HLAVÁČEK, P. Engineering microstructures of slag-blended cements and alkali-activated foams - experiments and modelling. In: MALFLIET, A a IACOBESCU, R, eds. Proceedings of the 5th international slag valorization symposium. 5th international slag valorization symposium. Leuven, 03.04.2017 - 05.04.2017. Katholieke University Leuven. 2017, s. 411-424. 1. sv. 1. ISBN 9789090302942.

•  TICHÝ, J., et al. Zábradelní panely z UHPC pro rekonstrukci mostu v městě Sázava. In: 24. Betonářské dny 2017 - Sborník příspěvků. 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl, 22.11.2017 - 23.11.2017. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2017, ISBN 978-80-906759-0-2.

 

•  TOMEK, R. User costs as one of main advantages of precast concrete application in highway construction. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012111/meta

 

•  TOPIČ, J., PROŠEK, Z., a PLACHÝ, T. Influence of increasing amount of recycled concrete powder on mechanical properties of cement paste. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012094

 

•  TRTÍK, T., et al. Analysis of Laboratory Compaction Methods of Roller Compacted Concrete. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012029

 

•  VACKOVÁ, P., BENEŠOVÁ, L., a VALENTIN, J. Comparison of influence of ageing on low-temperature characteristics of asphalt mixtures. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  VACKOVÁ, P., BENEŠOVÁ, L., a VALENTIN, J. Porovnání vlivu stárnutí asfaltového pojiva na nízkoteplotní charakteristiky vybraných asfaltových směsí. In: Asfaltové vozovky 2017. Asfaltové vozovky 2017. České Budějovice, 28.11.2017 - 29.11.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-0-6.

 

•  VACKOVÁ, P., VALENTIN, J., a KOTOUŠOVÁ, A. Influence of Asphalt Mixture Ageing and Lowered Laboratory Compaction Rate on Stiffness and Cracking Behavior [online]. In: SHEHATA, H a RASHED, Y., eds. Numerical Analysis of Nonlinear Coupled Problems. GeoMEast 2017 International Congress and Exhibition. Sharm el-Sheikh, 15.07.2017 - 19.07.2017. Cham: Springer International Publishing AG. 2017, s. 154-164. Sustainable Civil Infrastructures. sv. 07. ISSN 2366-3413. ISBN 978-3-319-61905-7. Dostupné z: http://www.springer.com/gp/book/9783319619040

 

•  VALEHRACH, J. Long-pitch Corrugation Measurement – Tram lines and Railway lines Comparison. In 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture YOUNG SCIENTIST. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 101-107. ISBN: 978-80-553-3136-2.

 

•  VALEHRACH, J.; GUZIUR, P.; ŘÍHA, T.; PLÁŠEK, O. Assessment of rail long-pitch corrugation. . In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

•  VALENTIN, J. TP 259 asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností - k čemu je to dobré?. In: KNOTTOVÁ, R., SVOBODA, P., a MATOUŠEK, D., eds. Projektování pozemních komunikací 2017. Projektování pozemních komunikací 2017. Praha, 23.05.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, s. 51-60. ISBN 978-80-903925-9-5.

•  VALEHRACH, J., ŘÍHA, T. a DUŠEK, E. Cant Excess and Cant Deficiency Evaluation in Relation to Train Speeds. In Modernization of the Railways - IRICoN 2017. Prague: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 39-40. ISBN: 978-80-01-06140-4.

 

•  VALEHRACH, J. a GUZIUR, P. Stanovení nákladů na výluku. In 19. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. ISBN: 978-80-214-5473-6.

 

•  VALENTIN, J. Poznatky z porovnávacích mezilaboratorních měření zkoušek trvalých deformací v roce 2016. In: Asfaltové vozovky 2017. Asfaltové vozovky 2017. České Budějovice, 28.11.2017 - 29.11.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-0-6.

VALENTIN, J. Problematičnost a trendy v údržbě a správě pozemních komunikací. In: Obnova cestných komunikácií. XXII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jasná, Nízké Tatry, 14.11.2017 - 16.11.2017. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o.. 2017, s. 24-32. ISBN 978-80-89565-32-0.

 

•  VALENTIN, J., et al. Výstupy z porovnávacích zkoušek asfaltových pojiv – stanovení hodnot pro novou generaci evropských norem. In: Asfaltové vozovky 2017. Asfaltové vozovky 2017. České Budějovice, 28.11.2017 - 29.11.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-0-6.

 

•  VALENTIN, J. a KOTOUŠOVÁ, A. Vícenásobná recyklace u směsí recyklovaných za studena. In: Asfaltové vozovky 2017. Asfaltové vozovky 2017. České Budějovice, 28.11.2017 - 29.11.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-0-6.

 

•  VALENTIN, J., KOTOUŠOVÁ, A., a CHMELÍKOVÁ, M. Nízkoteplotní asfaltová směs typu ACL 16+ se zvýšeným obsahem R-materiálu a různých technickým řešením – vybrané poznatky zkušebního úseku SFDI. In: Asfaltové vozovky 2017. Asfaltové vozovky 2017. České Budějovice, 28.11.2017 - 29.11.2017. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic. 2017, Asfaltové vozovky. ISBN 978-80-906809-0-6.

 

•  VALENTOVÁ, T., VALENTIN, J., a JAVŮREK, R. Využití jemnozrnných složek drceného odpadního skla jako minerální přísady do asfaltových směsí. In: ŠKOPÁN, M., ed. RECYCLING 2017 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. RECYCLING 2017. Brno, 06.04.2017 - 07.04.2017. Brno: Fakulta strojního inženýrství. 2017, s. 81-89. ISBN 978-80-214-5485-9.

 

•  VÁŇOVÁ, P. Acoustic energy propagation around railways. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012050

 

•  VAŠÁTKO, R. a VÍTEK, J. Dlouhodobé sledování betonové konstrukce budovy. In: 24. Betonářské dny 2017 - Sborník příspěvků. 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl, 22.11.2017 - 23.11.2017. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2017, ISBN 978-80-906759-0-2.

 

•  VINKLER, M. a VÍTEK, J. Drying Shrinkage of Concrete: Experiments and Numerical Models. In: Solid State Phenomena. 24th Concrete Days. Litomyšl, 22.11.2017 - 23.11.2017. Uetikon-Zurich: Trans Tech Publications. 2017, s. 46-51. 259. ISSN 1662-9779. ISBN 9783035711059. Dostupné z: https://www.scientific.net/SSP.259.46

 

•  VINKLER, M. a VÍTEK, J. Experimentální analýza smršťování betonů s různým vodním součinitelem. In: 24. Betonářské dny 2017 - Sborník příspěvků. 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl, 22.11.2017 - 23.11.2017. Praha: ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI. 2017, ISBN 978-80-906759-0-2.

 

•  VÍTEK, J., et al. Modulus of elasticity – specification, acceptance criteria and influence on structural performance [online]. In: innovative materials and technologies for concrete structures. 12th Central European Congress on Concrete Engineering. Tokaj, 31.08.2017 - 01.09.2017. Budapest: Budapest University of Technology and Economics. 2017, s. 31-39. ISBN 978-963-12-9651-8.

 

•  VÍTEK, J., ČÍTEK, D., a COUFAL, R. Experiments on fibre orientation in UHPC. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  Vojtasík K., Mohyla M. a Hrubešová E. Static design of steel-concrete lining for traffic tunnels. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  CHALMOVSKÝ, J., ZÁVACKÝ, M. a MIČA, L. Calibration of an advanced material model for a shotcrete lining. In: KOHOUTKOVÁ, A. a BÍLÝ, P., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981.

 

•  ŽÁK, J. a MACADAM, H. Utilization of building information modeling in infrastructure's design and construction. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, s. 1-6. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012108/pdf

•  ŽÁK, J., et al. Uniaxial Shear Tester–new test method to determine shear properties of asphalt mixtures. Road Materials and Pavement Design. 2017, 18 s. 87-103. ISSN 1468-0629. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14680629.2016.1266747

 

•  ŽITNÝ, J. a RYJÁČEK, P. Reserves in load capacity assessment of existing bridges [online]. In: BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-899X.

•  ŽITNÝ, J., RYJÁČEK, P., a LEPŠ, M. The complex approach to optimization of composite bridges. In: Life-Cycle of Engineering Systems: Emphasis on Sustainable Civil Infrastructure. The Fifth International Symposium on Life-Cycle Engineering IALCCE 2016. Delft, 16.10.2016 - 20.10.2016. Londýn: Taylor & Francis Group. 2017, s. 1881-1890. ISBN 978-1-138-02847-0.

 

Uspořádání konference

 

Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). 2017. Dostupné z: http://www.bestinfra.cz/

Vydání sborníku z konference

•  BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A., eds. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017) [online]. Building up Efficient and Sustainable Transport Infrastructure 2017 (BESTInfra2017). Praha, 20.09.2017 - 22.09.2017. Bristol: IOP Publishing Ltd. 2017, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. sv. 236. ISSN 1757-899X. Dostupné z: http://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/236/1

•  ROTTER, T., ed. XIX. konference Ocelové konstrukce 2017. Brno: Sekurkon. 2017, ISBN 978-80-86604-72-5.

Příspěvek ve sborníku z workshopu

 

•  BLÁHA, F. Experimentální stanovení podélného odporu bezstykové koleje na mostech. In: DVORSKÝ, T. a PETŘÍK, M., eds. PhD Workshop - Full Texts. PhD Workshop 2017. Praha, 26.05.2017. Praha: katedra betonových a zděných konstrukcí. 2017, ISBN 978-80-01-06132-9.

•  JURSÍK, P. Prefabrication of Concrete Decks Of Steel-Concrete Composite Bridges. In: PETŘÍK, M. a DVORSKÝ, T., eds. PhD Workshop - Full Texts. PhD Workshop 2017. Praha, 26.05.2017. Praha: katedra betonových a zděných konstrukcí. 2017, ISBN 978-80-01-06132-9.

•  KUBIŠ, P. Vliv svařování na velikost předpínacích sil svařovaných táhel. In: STUDNIČKA, J. a FÍLA, J., eds. Sborník semináře doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 16.2. a 26.9. 2017. Seminář doktorandů katedry ocelových a dřevěných konstrukcí. Praha, 16.02.2017. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí. 2017, s. 19-20. ISBN 978-80-01-06167-1.

 

•  VAŠÁTKO, R. Vliv modulu pružnosti na deformace železobetonových konstrukcí. In: DVORSKÝ, T. a PETŘÍK, M., eds. PhD Workshop - Full Texts. PhD Workshop 2017. Praha, 26.05.2017. Praha: katedra betonových a zděných konstrukcí. 2017, ISBN 978-80-01-06132-9.

 

Odborná zpráva

 

•  BÍLÝ, P. a KOHOUTKOVÁ, A. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu TE01020168 za rok 2016. Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6: Technologická agentura ČR. 2017, TE01020168-2016. Dostupné z: www.cesti.cz/technicke_listy/tl2016/Seznam_TL_2016

Audiovizuální tvorba

•  BÍLÝ, P. Abandoned Engineering - Bridges. 2017 Discovery TV dokument 

 
 
 English