INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2016 je již 4. rocník akce, jejímž cílem je prezentovat odborné verejnosti výsledky rešení projektu a nabídnout je k praktickému využití. Zámerem je také získat zpetnou vazbu a podnety pro další práci Centra CESTI a podporit diskusi o dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury.

Prezentace ke stažení (kompletní sborník ke stažení zde)

Jan Eliáš, Radek Dubina (VUT v Brně) – Mezoúrovňové modelování železničního štěrku pomocí kulovitých a polyhedrálních tvarů zrn

Richard Svoboda (VUT v Brně) – Plánování výluk na vybraných železničních tratích

Vojtěch Stančík (ČVUT v Praze) – Chování ERS upevnění koleje v interakci s mostem

Petr Jedlinský (EUROVIA) – Prefabrikované OMEGA nosníky z HPC

Jan L. Vítek (Metrostav) – Zkoušky vláknobetonu s ocelovými a nekovovými vlákny pro tunelové stavby

Petr Havlásek (ČVUT v Praze) – Vznik a vývoj trhlin během tvrdnutí železobetonových konstrukcí - simulace a validace

Petr Bureš (EUROVIA) – Poznatky s vývojem a ověřením asfaltových směsí typu RBL

Vítězslav Křivánek (CDV, v.v.i.) – Posouzení účinnosti čištění nízkohlučných povrchů z akustického hlediska metodou CPX

Petr Anděl (EVERNIA, CDV, v.v.i.) – Kontaminace životního prostředí vlivem zimní údržby v okolí komunikací

Jiří Novotný, Michal Janků (CDV, v.v.i.) – Vážení vozidel za pohybu (WIM) – vliv přepravovaného materiálu na přesnost měření

Josef Stryk, Radek Matula (CDV, v.v.i.) – Uplatnění nových nedestruktivních metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury – termografie, vysokorychlostí deflektometr, georadar a jiné

Adam Stančík (VUT v Brně) – Využití elektronického podpisu při tvorbě výkresové dokumentace

Alexandr Rozsypal (Geotechnika Rozsypal) – Otázky řízení inženýrských rizik při přípravě a výstavbě dopravních staveb

Michal Vondruška (ČVUT v Praze) – Technicko-ekonomické hodnocení projektování, realizace, údržby, obnovy na dopravních stavbách v životním cyklu

 
 
 English