INTRANET
 
 

Vzorové příklady systémů kontinuálního monitorování

Popisované systémy zajišťují kontinuální sběr dat o chování dopravní infrastruktury ve vazbě na dopravní zatížení a působící klimatické vlivy.

Nejde o zařízení pro provozní informace poskytující dopravní informace řidičům za jízdy.

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny příklady vybraných systémů kontinuálního monitorování a jimi sledované parametry.

Metodika pro zavádění těchto systémů do praxe je ke stažení ZDE .

Vzorové příklady ke stažení:

Zařízení pro monitoring deformací a teplot cementobetonových krytů vozovek

Monitorovací zařízení pro měření deformací a teplot cementobetonového krytu bylo instalováno v rámci výstavby vozovky, kde byla použita nová receptura betonu s příměsí strusky.

ke stažení zde

Systém pro dynamické měření rozměrů vozidel

Zařízení pro kontinuální měření rozměrů projíždějících vozidel pracující na principu laserového skenování bylo dočasně instalováno na portálu na silnici I. třídy za účelem ověření jeho možností a zjištění dosahovaných přesností při měření. Provedená měření sloužila jako podklad pro zpracování metrologického předpisu a stanovení postupu vyhodnocení naměřených dat.

ke stažení zde

Stanice WIM (vážení vozidel za jízdy)

Na provozovaném úseku dálnice D35 km 268,0 byla instalována stanice WIM, která monitoruje dopravní zatížení ve všech jízdních pruzích. Provádí se měření kolových, nápravových a celkových hmotností projíždějících vozidel, včetně jejich rychlosti. Technologie systému WIM je umístěna na nově vystavěných portálech.

ke stažení zde

Silniční meteorologická stanice s vozovkovými senzory

Současné silniční meteorologické stanice sledují mimo meteorologických parametrů (atmosféra, srážky, vítr apod.) také údaje o vozovce (teplota v různých výškových úrovních, bod mrznutí atd.), které se využívají v rámci silničních meteorologických informačních systémů a v souvislosti se zajištěním a vyhodnocením zimní údržby.

ke stažení zde

 

Možnost dodání nového vzorového příkladu:

Prosím kontaktujte Ing. Stryka na e-mailové adrese: josef.stryk@cdv.cz

 

 
 
 English