INTRANET
 
 

Odborná kniha:

•  Tomek, A., Meštanová, D., Vondruška, M., Hromada, E., Schneiderová Heralová, R., et al.: Operacní manuál rízení procesu prípravy a realizace velkých dopravních staveb verejným sektorem. Praha: Nakladatelství CVUT, 2015. 136 s. ISBN 978-80-01-05681-3.

•  Lidmila, M., Lojda, V., Kopecký, L., Prošek, Z.: Popílkový stabilizát v konstrukci pražcového podloží. Brno: VUT v Brne, Fakulta stavební, 2015. 133 s. ISBN 978-80-214-5250-3.

•  Šejnoha, M., Janda, T., Pruška, J., Broucek, M.: Metoda konecných prvku v geomechanice - Teoretické základy a Inženýrské aplikace. 1. vyd. Praha: Ceská technika - nakladatelství CVUT, 2015. 314 s. ISBN 978-80-01-05743-8.

 

Článek v časopise:

•  Cikrle, P.; Anton, O:. Vývoj nedestruktivních metod pro zkoušení betonu za posledních 25 let. Beton TKS. 2015. 15(3). p. 3 - 7. ISSN 1213-3116 (http://www.betontks.cz/sites/default/files/2015-3-03.pdf)

•  Cihácková, P., Hýzl, P., Stehlík, D., Dašek, O., Šernas, O., Vaitkus, A.: Performance characteristics of the open-graded asphalt concrete filled with a special cement grout. Baltic journal of road and bridge engineering. 2015. 10(4). P. 316 - 324. ISSN 1822-427x.

•  Grošek, J.; Chupík, V.; Stryk, J.: Výzkum moderních cementobetonových vozovek. Silnicní obzor. 2015. (7-8). p. 194 - 198. ISSN 0322-715447320 ( http://www.silnicnispolecnost.cz/cs/casopisy/silnicni-obzor/aktuality/211-silnicni-obzor-7-8-2015/ )

•  Holý, M., Vráblík, L.: Numerické modelování predikce vývoje pruhybu letmo betonovaného mostu pres Labe v Melníku. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, roc. 15, c. 4/2015, s. 48-51. ISSN 1213-3116 ( http://www.betontks.cz/sites/default/files/48.pdf )

•  Horák, V.; Svoboda, R.; Vrána, T.: Z historie podzemních staveb - mestské tunely. Tunel. 2015. 24(2). p. 98 - 223. ISSN 1211-0728. ( http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2015/150602-tunel_02_2015.pdf )

•  Horák, V.; Svoboda, R.; Vrána, T.: Z historie podzemních staveb - pohlednice s tunely ve vzdálených krajích. Tunel. 2015. 24(3). P. 118 - 243. ISSN 1211-0728 (http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2015/150902_tunel.pdf)

•  Kaláb, Z., Hrubešová, E.: Evaluation of seismic effect of traffic-induced vibrations. Acta Montanistica Slovaca . 2015, roc. 20, c. 1, s. 33-37. ISSN 1335-1788.

•  Karmazínová, M.: Fatigue Loading Tests and Acceptance Criteria of Reinforced Pre-Stressed Concrete Railway Sleepers. Applied Mechanics and Materials . 2015. 2015(727-728). p. 583 - 586. ISSN 1660-9336. vyžádat

•  KRIVÁNEK, Vítezslav, Jirí JEDLICKA a Libor ŠPICKA. Prostorový a dlouhodobý casový monitoring hlucnosti povrchu komunikace D1. Silnicní obzor, 2015, roc. 76, c. 5, s. 145-148. ISSN 0322-7154

•  Leal Da Silva, W., Šmilauer, V.: Fuzzy affinity hydration model. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2015, vol. 28, no. 1, p. 127-139. ISSN 1064-1246. vyžádat

•  Lidmila, M. - Lojda, V.: Fly Ash-Based Stabilizer Sampling in Railway Track Bed and Determination of Young's Modulus. Inzynieria Mineralna. 2015, vol. 36, no. 2, p. 11-16. ISSN 1640-4920.

•  Lojda, V., Prošek, Z., Kopecký, L., Lidmila, M.: Effect of Microstructure on Mechanical Properties of Fly Ash-Based Stabilizer. International Journal of Advances Research in Science and Engineering. 2015, vol. 04, no. 02, art. no. 11, p. 91-95. ISSN 2319-8354.

•  Nekula, L., Krivánek, V.,: Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací: cást 13 - hlukové emise, díl 1: merící metody. Silnice mosty, 2015, c. 2, s. 14-17. ISSN 1804-8684 najít

•  Nekula, L., Krivánek, V.: Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací: cást 13 - hlukové emise, díl 2: výsledky merení - vyhodnocení namerených dat. Silnice mosty, 2015, c. 3, s. 19-23. ISSN 1804-8684.

•  Nosek, J.: Spolehlivost numerického modelování ražby NRTM. In: Tunel c.4/2015, 24. rocník, str. 65 – 72, ISSN 1211 – 0728, ( http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2015/tunel_4_15.pdf )

•  Svoboda, T.: Geologické sledování mechanizovaných TBM ražeb na úseku KAT2 tunelu Koralm, In: Tunel c.4/2015, 24. rocník, str. 61 - 72, ISSN 1211 – 0728, ( http://www.ita-aites.cz/files/tunel/2015/150902_tunel.pdf )

•  Stryk, J., Frýbort, A., Gregorová M., et al.: Rozpínavé reakce ve strukture konstrukcí z cementového betonu. Silnicní obzor, 2015, roc. 76, c. 10, s. 294-299. ISSN 0322-7154

•  Šejnoha, J., Sýkora, J., Jarušková, D., Novotná, E., Šejnoha, M.: Analýza rizika požáru v silnicních tunelech. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, roc. 15, c. 6/2015, s. 68-72. ISSN 1213-3116. (http://www.betontks.cz/sites/default/files/68.pdf)

•  Vacková, P., Valentin, J.: Vliv vybraných rejuvenátoru na funkcní charakteristiky smesi AC s 50 % R-materiálu. Silnicní obzor. 2015, roc. 76, c. 2, cl. c. 2, s. 42-47. ISSN 0322-7154. (http://www.silnicnispolecnost.cz/cs/casopisy/silnicni-obzor/aktuality/205-silnicni-obzor-2-2015/)

•  Valentin, J., Krpálek, O.: Behavior of Cold Recycled Mixes in the Range of Low Temperatures – Experimental Study. Applied Mechanics and Materials. 2015, vol. 2015, no. 802, p. 303-308. ISSN 1662-7482 (http://www.scientific.net/AMM.802.303)

•  Vráblík, L., Malina, D., Melová, T., Jachan, J., Sedmík, M.: Nový silnicní most pres Váh v Trencíne. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, roc. 15, c. 4/2015, s. 22-27. ISSN 1213-3116. http://www.betontks.cz/sites/default/files/22.pdf

•  Zobal, O., Šmilauer, V., Leal Da Silva, W., Mužíková, B., Padevet, P.: Vliv popílku na vybrané vlastnosti cementových pojiv. BETON-technologie, konstrukce, sanace. 2015, roc. 15, c. 2, s. 42-47. ISSN 1213-3116. (http://www.betontks.cz/sites/default/files/2015-2-42.pdf)

 

Článek v online časopisu:

•  Rácek, V., Vodicka, J., Krátký, J.: Vliv tažnosti betonárské oceli na únosnost trámových prvku. TZB info. 2015, roc. 2015, ISSN 1801-4399 (http://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/13117-vliv-taznosti-betonarske-oceli-na-unosnost-tramovych-prvku)

•  Rácek, V. - Kadlec, L. - Krístek, V. - Vítek, J. L.: Experiment pro sledování charakteristik vláknobetonu v režimu cistého smyku. TZB info. 2015, roc. 2015, ISSN 1801-4399. (http://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/12970-experiment-pro-sledovani-charakteristik-vlaknobetonu-v-rezimu-cisteho-smyku)

•  Rácek, V., Vodicka, J.: Trvanlivost vláknobetonu a návrhová životnost vláknobetonových konstrukcí. In: TZB info. 2015, roc. 2015, ISSN 1801-4399. (http://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/12723-trvanlivost-vlaknobetonu-a-navrhova-zivotnost-vlaknobetonovych-konstrukci)

•  Rácek, V., Vodicka, J.. Krátký, J.: Srovnání MC 2010 a CSN 73 2452 pri zatrídení drátkobetonu do pevnostní trídy. In: TZB info. 2015, roc. 2015, ISSN 1801-4399. (http://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/13029-srovnani-mc-2010-a-csn-73-2452-pri-zatrideni-dratkobetonu-do-pevnostni-tridy)

 

Příspěvek ve sborníku z konference:

•  Barták, J., Pruška, J.: Numerical Models of Tunnels and Eurocode7. In ITA WTC 2015. Záhreb: HUBITG, 2015, ISBN 978-953-55728-5-5.

•  Barták, J., Pruška, J.: Numerical Models of Tunnels and Eurocode7. In See Tunnel - promotong Tunnelling in South East Europen region. Záhreb: HUBITG, 2015, p. 178. ISBN 978-953-55728-5-5.

•  Bílý, P., Fládr, J.: Distribuce napetí ve zdeném pilíri se stycnými spárami vyplnenými a nevyplnenými maltou. In 22. Betonárské dny 2015 - Sborník príspevku konference. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2015, díl 1, ISBN 978-80-906097-0-9.

•  Bílý, P., Fládr, J., Brejcha, V.. Kohoutková, A., Broukalová, I.: High-Performance Concrete for Thin-Walled Members. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Pfaffikon: Trans Tech Publications Inc., 2015, vol. 1, art. no. 160-164, ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-474-1.

•  Bílý, P., Fládr, J., Haase, M.: Experimental verification of properties of roller-compacted concrete for pavements. In Ecological and New Building Materials and Products 2015. ZURICH: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2015, p. 307-312. ISBN 978-3-03835-587-8.

•  Cikrle, P., Anton, O.: Vývoj nedestruktivního zkoušení železobetonu za posledních 25 let. In Sanace 2015. Brno, VUT v Brne. 2015. p. 97 - 111. ISBN 978-80-214-5193-3.

•  Dubina, R.; Eliáš, J.; Hruzíková, M.: Identification of parameters for DEM model of railway ballast . In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION EDINBURGH. UK, Scotland, School of Engineering. 2015. p. 1 - 7. ISBN 0-947644-80-6.

•  Eliáš, J.: Volumetric contact law between convex polyhedral particles. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava, Ceská republika. 2015. p. 1 - 8. ISBN 978-80-248-3756-7.

•  Fanfulová, E., Plachý, T., Polák, M.: The Reliability Verification and the Actual Dynamic Behavior Assessment of an Existing Footbridge. In Experimental Stress Analysis 2015. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, p. 82-88. ISBN 978-80-01-05734-6.

•  Grošek, J.: Vývoj kluzných trnu v cementobetonovém krytu vozovek. In 17. odborná konference Juniorstav 2015. Brno, Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta stavební, Veverí 331/95, 602 00 Brno. 2015. p. 1 - 7. ISBN 978-80-214-5091-2.

•  Grošek, J., Chupík, V., Stryk, J.: Modelování a merení cementobetonových krytu. In: Trvalo udržatelný rozvoj cestného stavitelstva, XX. Seminár Ivana Poliacka s medzinárodnou úcastou. Bratislava, Kongres studio, s.r.o. 2015. P. 134 - 141. ISBN 978-80-89565-21-4.

•  Hegrová, J., Kurek, T., Huzlík, J., et al. Hodnocení zdravotních rizik težkých kovu z dopravy. In Ochrana ovzdušia, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 25.-27.11.2015, 2015, s. 118-122. ISBN 978-80-89565-22-1.

•  Hilar, M., Srb, M., Zmítko, J., Pastrnák, V., Petráš, V.: Optimalizace ražeb tunelu Povážský Chlmec na D3. In Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2015, ISBN 978-80-972154-4-6.

•  Horák, V., Janku, H., Schmid, P., Vrána, T.: Posouzení prícin pruniku vody do sekundárního kolektoru a kvality obezdívky. Návrh opatrení pro nápravu. In tunely a podzemné stavby 2015. 2015. P. 48 - 126. ISBN 978-80-972154-4-6.

•  Jacek, J.: Design of structures with regard to controlled cracking. In PhD Workshop 2015 - Full Versions. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Jacek, J.: Design of structures with regard to controlled cracking. In PhD Workshop 2015 - Collection of Abstracts. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, p. 36-37. ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Jirásko, D.J., Vanícek, I.: High reinforced vertical slope -danger of overturning. In Proceedings of the XVI ECSMGE 2015, Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development. London: ICE Publishing, 2015, vol. 3, p. 1499-1504. ISBN 978-0-7277-6067-8.

•  Jursík, P.: Various Ways Of Construction Of Steel-Concrete Composite Bridges With Prefabricated Decks. In PhD Workshop 2015 - Collection of Abstracts. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, p. 86-87. ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Kadlec, L., Cervenka, V.: Model Uncertainties of Advanced Numerical Simulations of Slabs Subjected to Punching. In Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, art. no. 2, p. 1-12. ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.

•  Kadlec, L., Krístek, V.: Prestress Loss and Uncertainty in Concrete Box Girder Creep. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: Vienna University Of Technology, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015, p. 697-706. ISBN 978-0-7844-7934-6

•  Kaláb Z., Hrubešová E.: Evaluation of Seismic Effect of Traffic-Induced Vibrations. In: Acta Montanistica Slovaca Volume 20 (2015), number 1 , 33-37

•  Kohoutek, Š.: Návrh provizorního mostu z vysokohodnotného betonu. In PhD Workshop 2015 - Collection of Abstracts. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, s. 40-41. ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Kadlec, L., Rácek, V., Krístek, V., Vítek, J.: Fibre-concrete Tubes in Pure Shear Mode. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2015, p. 144-147. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03835-474-1.

•  Kohoutek, Š.: Design of a Temporary Bridge Made of High Performance Concrete. In PhD Workshop 2015 - Full Versions. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, cl. c. 17, ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Kohoutková, A., Vodicka, J., Krístek, V., Rácek, V.: Strength Clasees of Concrete versus Strength Classes of the Fibre Concrete. In Innovative Concrete Technology in Practice. Vienna: Austrian Society For Construction Technology, 2015,

•  Kolínský, V.: Software Tools for New Concrete Creep a Shrinkage Prediction Model. In PhD Workshop 2015 - Collection of Abstracts. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Kolínský, V.: Výpocetní nástroje pro nový model smrštování a dotvarování betonu. In PhD Workshop 2015 - Full Versions. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Kolínský, V., Vítek, J.: Nový model pro predikci dotvarování a smrštování betonu a jeho aplikace. In 13. konference Technologie betonu 2015. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2015, díl 1, ISBN 978-80-903806-8-4.

•  Kolínský, V., Vítek, J.: Analýza dlouhodobého sledování dálnicního mostu pres Oparenské údolí. In 22. Betonárské dny 2015 - Sborník príspevku konference. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2015, ISBN 978-80-906097-0-9.

•  Krcmová, I.: Posouzení celkové doby evakuace z daného objektu pomocí mikrosimulace. In Sborník abstraktu Juniorstav 2015. 1. Brno, Vysoké ucení technické v Brne. 2015. p. 1 - 13. ISBN 978-80-214-4860-5.

•  Krístek, V., Kadlec, L.: 3D Analysis of Bridges Changing Structural Systems, an Easy Design Tool. In Safety and Durability of Buildings and Structures. Curich: Trans Tech Publications, 2015, p. 69-75. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-617-2.

•  Krístek, V., Kunrt, J., Škaloud, M., Urushadze, S: The cumulative damage process induced by unavoidable imperfections of lamella flanges. In Eight International Conference on Advances in Steel Structures (ICASS 2015). Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, National Civil Engineering Laboratory, 2015, art. no. 145,

•  Krístek, V., Škaloud, M., Kunrt, J, Urushadze, S: Problems of lamella flanges in steel bridge construction. In Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015, art. no. 190, p. 164-165. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.

•  Krivánek, V., Pávková, A., T'ogl, M., Jedlicka, J.: Noise Properties of Reconstructed Motorway D1 Measured by CPX Open Trailer and Stability of Measured Data in Time and Distance. In Proceedings of Euronoise 2015, C. Glorieux, Ed., Maastricht, June 1-3, 2015 ISSN: 2226-5147.

•  Kucera, P.: Mechanical Properties of 100% Recycled Half-Warm Asphalt Mixtures. In Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015, p. 50-55. ISBN 978-80-01-05813-8.

•  Kutil, L., Prikryl, M., Žák, J.: Zamerení a zpracování 3D dat pro reprofilaci komunikacec. In Sborník príspevku Konference Asfaltové vozovky 2015. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2015, ISBN 978-80-903925-7-1.

•  Lidmila, M.: Testování parametru konstrukcní vrstvy pražcového podloží z popílkového stabilizátu. In Popílky ve stavebnictví. Brno: VUT v Brne, Fakulta stavební, 2015, s. 153-164. ISBN 978-80-214-5192-6.

•  Lojda, V., Lidmila, M.: Insitu sampling of stabilized fly ash in railway track bed and laboratory tests of the samples. In 19th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015, p. 173-178. ISBN 978-80-248-3753-6.

•  Macho, M., Ryjácek, P.: The Effect of Increased Stress in the Corrosion Pits on the Load-bearing Capacity of Steel Members. In International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Košice: Technical University of Kosice, 2015, vol. 1, ISBN 978-80-553-2042-7.

•  Mondschein, P.: Shrnutí poznatku z konference AV´15. In Sborník príspevku Konference Asfaltové vozovky 2015. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2015, cl. c. 5.1, ISBN 978-80-903925-7-1.

•  Mondschein, P., Cihlárová, D.: Stanovení míry zhutnení asfaltových vrstev vozovek. In Trvalo udržatelný rozvoj cestného stavitelstva. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, s. 88-95. ISBN 978-80-89565-21-4.

•  Mondschein, P., Fiedler, J., Bureš, P., Hýzl, P.: Vliv obsahu pojiva na funkcní vlastnosti asfaltových smesí. In Trvalo udržatelný rozvoj cestného stavitelstva. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, s. 38-44. ISBN 978-80-89565-21-4.

•  Mondschein, P., Valentin, J., Vacková, P.: Posouzení vlivu vybraných asfaltových pojiv na vlastnosti smesi VMT 22 nové generace. In: Sborník príspevku Konference Asfaltové vozovky 2015. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2015, cl. c. 2.6, ISBN 978-80-903925-7-1.

•  Mondschein, P., Valentin, J, Vacková, P., Dockalová, A.: Konstrukce netuhých vozovek se smesmi VMT a RBL. In Trvalo udržatelný rozvoj cestného stavitelstva. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, s. 59-62. ISBN 978-80-89565-21-4.konf Mondschein, P., Valentin, J., Kolarík, J., Bureš, P.: Nízkoteplotní lité asfalty. In: Sborník príspevku Konference Asfaltové vozovky 2015. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2015, cl. c. 4.5, ISBN 978-80-903925-7-1.

•  Novotná, E., Šejnoha, J.: Prevod diagramu F-delta v na diagram sigma x – epsilon x. In Modelování v mechanice 2015. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2015, ISBN 978-80-248-3756-7.

•  Plachý, T., Svoboda, T., Topic, J., Prošek, Z., Nežerka, V., et al.: Non-Destructive Testing of Composite Gypsum Material Properties – Long Time Measurement. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015, p. 321-324. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.

•  Polák, M., Fajman, P., Máca, J., Plachý, T.: Diagnostics of an Existing Cable-Stayed Bridge by Means of the Dynamic Load Test. In Trends in Statics and Dynamics of Constructions. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015, p. 200-205. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-485-7.

•  Polák, M., Plachý, T.: Experimental Evaluation of Tensile Forces in Short Steel Rods. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015, p. 333-336. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.

•  Požár, M.; Klusácek, L.; Necas, R. Výsledky stabilizace železnicní mostní klenby prícným predpetím. In Sborník préspevku; 20. Mezinárodní sympozium mosty/bridges 2015. 2015. Brno, SEKURON s.r.o. 2015. p. 249 - 254. ISBN 978-80-86604-65-7.

•  Pruška, J.: Využití neuronových sítí pro zpetnou analýzu pri návrhu tunelu. In Zborník príspevkov Tunely a podzemné stavby 2015. Bratislava: Slovenská tunelárska asociácia, 2015, ISBN 978-80-972154-4-6.

•  Pruška, J., Šedivý, M.: Prediction of Soil Swelling Parameters. Procedia Earth and Planetary Science. 2015, vol. 15, p. 229-234. ISSN 1878-5220.

•  Pruška, J., Šedivý, M.: Prediction of Soil Swelling Parameters. In WMESS 2015 : World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, Prague (Czech Republic), 7-11 September, 2015 : abstract collection book. Praha: mess-earth.org, 2015, ISBN 978-80-970698-4-1.

•  Rácek, V., Kadlec, L.: Fibre Concrete Tubes in Pure Shear Mode. In PhD Workshop 2015 - Collection of Abstracts. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, p. 45-55. ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Rácek, V., Kadlec, L.: Fibre Concrete Tubes in Pure Shear Mode. In PhD Workshop 2015 - Full Versions. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Rácek, V., Kadlec, L., Krístek, V., Vítek, J.: Shear Characteristics of Fibre-Concrete. In World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015, p. 111-118. ISSN 1878-5220.

•  Ryjácek, P., Vokác, M. - Howlander, Mohasin: The Behaviour of the Embedded Rail in Interaction with Bridges. In The 2nd International Conference "Innovative Materials, Structures and Technologies". Bristol: IOP Publishing Ltd, 2015, ISSN 1757-8981.

•  Schneiderová-Heralová, R.: Highway projects: Low prices in public bids. In Proceedings Creative Construction Conference 2015. Budapest: Diamond Congress Ltd., 2015, p. 335-339. ISBN 978-963-269-491-7.

•  Staš, M.: Návrh zpusobu dávkování ocelových drátku do betonové smesi v podmínkách reálné výrobny. In PhD Workshop 2015 - Full Versions. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, cl. c. 46, ISBN 978-80-01-05722-3.

•  Smutný, J., Pazdera, L., Tomandl, V.: Posouzení úcinnosti nízké protihlukové clony BRENS barrier v obci Tetcice. In: Konference Rychlost s tichostí. 1. Praha, Powerprint sro. 2015. p. 75 - 85. ISBN 978-80-87994-28-3.

•  Suda, J., Valentin, J.: Experience with designing and in-situ verification of cold emulsified mixes in the Czech Republic. In Bituminous Mixtures and Pavements VI. Leiden: Taylor & Francis/Balkema, 2015, p. 849-858. ISBN 978-1-138-02866-1.

•  Šedivý, M., Veselý, J., Pruška, J.: Soil swelling problems in the highway construction. In 15th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015. Varna: Academy of Sciences, 2015, p. 681-688. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-32-2

•  Šeps, K., Broukalová, I.: Influence of Alternative Binders on Properties of Cement Composites. In Proceedings of the international students scientific conference RISEM 2015 - Research and Inovation of Secondary Materials with Focus on Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015, p. 56-60. ISBN 978-80-01-05813-8.

•  Šeps, K., Broukalová, I., Vodicka, J.: Vlastnosti kompozitu s cástecnou náhradou cementu. In Recycling 2015. Brno: VUT v Brne, Fakulta strojního inženýrství, 2015, s. 68-72. ISBN 978-80-214-5141-4.

•  Šmilauer, V., Hlobil, M., Chanvillard, G.: A Multiscale Model for Compressive Strength Evolution of Blended Cement Pastes. In Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing. Stirling: Civil-Comp Press Ltd, 2015, art. no. 146, ISSN 1759-3433. ISBN 978-1-905088-63-8.

•  Šmilauer, V., Leal Da Silva, W., Bittnar, Z., Zobal, O., Snop, R.: Úletové popílky v masivních betonových konstrukcích – vývoj teplot a modelování. In Popílky ve stavebnictví. Brno: VUT v Brne, Fakulta stavební, 2015, s. 213-224. ISBN 978-80-214-5192-6.

•  Tesárek, P., Novák, L., Topic, J., Prošek, Z., Nežerka, V., et al.: Compression Testing of Gypsum-Based Composite Reinforced by Recycled Wires from Automobile Tires. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015, p. 393-396. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.

•  Topic, J., Tesárek, P., Nežerka, V., Prošek, Z., Plachý, T.: Development of Mechanical Properties of Cement Paste with Different Addition of Polyvinyl Alcohol. In Applied Methods of the Analysis of Static and Dynamic Loads of Structures and Machines. Zürich: Trans Tech Publications Offices LTD, 2015, p. 81-84. ISSN 1660-9336. ISBN 978-3-03835-413-0.

•  Vacková, P., Valentin, J.: Influence of reclaimed asphalt content on asphalt mix characteristics doped by selected rejuvenators. In Bituminous Mixtures and Pavements VI. Leiden:

•  Vacková, P., Valentin, J.: Impact of selected rejuvenators on performance-based characteristics of asphalt concrete mix with 50 % of reclaimed asphalt. In Proceedings of 11th Conference on Asphalt Pavements for Southern Africa (CAPSA 2015). Pinelands - Western Cape: Southern African Bitumen Association, 2015, p. 279-285. ISBN 978-1-874968-69-6.

•  Valehrach, J.: Skluzové vlny - teorie a praxe. In 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. Brno, Vysoké ucení technické v Brne. 2015. p. 180 - 564. ISBN 978-80-214-5091-2.

•  Valehrach, J.: Long-pitch corrugation. In 7th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of the Civil Engineering Faculty Dean prof. Ing. Vincent Kvocák, PhD. YOUNG SCIENTIST 2015 / MLADÝ VEDEC 2015. 1. Košice, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering. 2015. p. 101 - 108. ISBN 978-80-553-1988-9.

•  Valentin, J., Mondschein, P., Dockalová, A., Vacková, P.: Konstrukce netuhých vozovek se smesmi VMT a RBL. In Trvalo udržatelný rozvoj cestného stavitelstva. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, s. 59-62. ISBN 978-80-89565-21-4.

•  Valentin, J., Soukupová, L., Valentová, T., Cápayová, S.: Porovnání deformacního chování nízkoteplotních variant smesí SMA 11S. In: Zborník Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek. Košice: Dom techniky Košice, 2015, cl. c. 10, s. 61-72. ISBN 978-80-232-0328-8.

•  Valentová, T.: Vliv typu asfaltového pojiva a jeho kombinace s prísadou kyseliny polyfosforecné na prilnavost ke kamenivu. In Juniorstav 2015. Sborník anotací. Brno: VUT v Brne, Fakulta stavební, 2015, s. 173. ISBN 978-80-214-5091-2.

•  Vanícek, I.: Význam geotechnického pruzkumu pro navrhování geotechnických konstrukcí. In Zakládání staveb Brno 2015. Praha: Ceská geotechnická spolecnost Ceského svazu stavebních inženýru, 2015, s. 27-40. ISBN 978-80-87920-02-2.

•  Vinkler, M., Vítek, J.: Progressive Drying and Shrinkage of Concrete. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: Vienna University Of Technology, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015, p. 100-109. ISBN 978-0-7844-7934-6.

•  Vítek, J., Cítek, D.: Consequences of reduced bond of prestressing strands. In Innovative Concrete Technology in Practice. Vienna: Austrian Society For Construction Technology, 2015, p. 20-24.

•  Vítek, J., Cítek, D., Jursík, P., Kolísko, J., Coufal, R.: Application of UHPC joints of concrete elements. In Fibre Concrete 2015 - Technology, Design, Application. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební, 2015, ISBN 978-80-01-05683-7.

•  Vodicka, J., Krístek, V., Rácek, V.: Porovnání pevnostní trídy prostého betonu a vláknobetonu. In 22. Betonárské dny 2015 - Sborník príspevku konference. Praha: Ceská betonárská spolecnost CSSI, 2015, ISBN 978-80-906097-0-9.

•  Vojtasík, K., Hurta, J., Holiš, J.: Experimentální stanovení pevnosti tmelem ukotvené ocelové profilované tyce svorníku na fyzikálním modelu. In Zpevnování, tesnení a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2015: Sborník príspevku 20. mezinárodního semináre ... 12.-13.2.2015, Ostrava . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015, s. 189-193. ISBN 978-80-248-3672-0.

•  Vojtasík, K., Hurta, J., Mohyla, M., Holiš, J.: Results of investigation into the behaviour of a grouted steel bolt abutment set on a laboratory physical model. In SGEM 2015: 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining. Volume II . Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 603-609. ISBN 978-619-7105-32-2.

•  Vojtasík, K., Hurta, J., Mohyla, M., Holiš, J.: Load-bearing capacity of the grouted bolt set on a physical model. In Proceeding of ITA WTC 2015 Congress 22.-28.5.2015, Dubrovnik Croatia.

•  Vojtasík, K., Šimácková, A., Mohyla, M.: Rozbor statické vyztužovací cinnosti flexibilních sítových struktur v prostredí zemin. In Zborník 12. Slovenskej geotechnickej konferencie 1.-2.5. 2015. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015, s. 419-423. ISBN 978-80-227-4363-1.

•  Vráblík, L., Holý, M.: Numerical simulation of long-term behaviour of long span prestressed concrete bridges. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Vienna: Vienna University Of Technology, Institute For Mechanics of Materials and Structures, 2015, p. 60. ISBN 978-0-7844-7934-6.

•  Žák, J., Valentin, J.: Stanovení nerovnosti a mezinárodního indexu nerovnosti z mracen bodu (laserového skenování). In Sborník príspevku Konference Asfaltové vozovky 2015. Praha: Sdružení pro výstavbu silnic, 2015, cl. c. 2.1, ISBN 978-80-903925-7-1.

 

Pořádání workshopu

•  WORKshop Bílý, P. (por.) - Kohoutková, A. (por.): Workshop CESTI 2015. [Porádání workshopu]. 2015.

 

Vyžádaná přednáška

•  Žák, J.: Projekt CESTI a informacní modelování v dopravních stavbách. [Nepublikovaná prednáška]. Odborná rada pro BIM. 2015-12-14.

•  Žák, J.: Uniaxial Shear Tester. [Unpublished Lecture]. Technische Universitat Dresden. 2015-11-12.

•  Pruška, J. - Rozsypal, A.: Tunely - pokrocilé technologie a efektivní technická rešení projektu CESTI. [Nepublikovaná prednáška]. Ministerstvo dopravy. 2015-10-19.

•  Ryjácek, P.: Posibilities and advances of the ERS system for bridge restoration. [Unpublished Lecture]. edilon)(sedra GmbH. 2015-10-08.

•  Žák, J. - Brouwers, J. - Otter, C.: The Dutch approach. [Unpublished Lecture]. Odborná rada pro BIM. 2015-12-14.

 

 
 
 English