INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2014 je akce, jejímž cílem je prezentovat odborné veřejnosti výsledky řešení projektu a nabídnout je k praktickému využití. Záměrem je také získat zpětnou vazbu a podněty pro další práci Centra CESTI a podpořit diskusi o dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury.

Prezentace ke stažení ( kompletní sborník ke stažení zde)

Provoz a správa dopravní infrastruktury

Eva Novotná (Fakulta stavební ČVUT): Rizika staveb dopravní infrastruktury

Emil Doupal (CDV, v.v.i.): Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) v dopravě

Josef Stryk (CDV, v.v.i): Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek pozemních komunikací

Jan Valentin (Fakulta stavební ČVUT): Porovnání chování nízkoteplotních asfaltových směsí typu SMA

Jiří Jedlička (CDV, v.v.i): Identifikace zdrojů znečištění ovzduší – měření a postupy

 

BIM v dopravní infrastruktuře

Ivana Krošová (Skanska, a.s.), Josef Žák (Fakulta stavební ČVUT): BIM a řízení stavebních projektů ve Skanska

Josef Žák (Fakulta stavební ČVUT): BIM v dopravních stavbách

Petr Matějka (Fakulta stavební ČVUT): BIM při výpočtu LCC v projektech dopravní infrastruktury

 

Inovativní konstrukce a materiály

Jan L. Vítek (Metrostav, a.s.): Uplatnění ultravysokohodnotných betonů v dopravním stavitelství

Pavel Ryjáček (Fakulta stavební ČVUT): Kompozitní mostovky provizorních mostů

Ladislav Vasilenko (Skanska, a.s.): Příprava pro výrobu nového typu pražců do zkušebního úseku

Ladislav Minář (KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.): Budování pevné jízdní dráhy při rekonstrukci tunelu

Karel Vojtasík (Fakulta stavební VŠB-TUO): Výsledky experimentů s bentonitovými těsnícími rohožemi na fyzikálních modelech trhliny, konstrukční a dilatační spáry betonových konstrukcí

Adam Hubáček (Fakulta stavební VUT): Studium vlastností betonů pro vodonepropustná tunelová ostění

 
 
 English