INTRANET
 
 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) je projekt, který se snaží odstranit nedostatky dnešní dopravní infrastruktury. Jeho hlavními cíli jsou:

• C1 Technická řešení pro trvanlivé konstrukce staveb dopravní infrastruktury s dlouhou životností založené na predikci a modelování užitného chování a funkčních charakteristik, včetně možnosti provádění in-situ diagnostiky.

• C2 Pokročilá řešení pro levnější, spolehlivé a časově nenáročné stavební postupy nových objektů dopravní infrastruktury s předepsanou životností.

• C3 Plně recyklovatelné konstrukce vozovek a drážního tělesa a efektivní využití vedlejších energetických produktů.

• C4 Life Cycle Cost Engineering s důrazem na udržitelnost výstavby a vývoj scénářů pro efektivní dlouhodobou údržbu klíčových staveb dopravní infrastruktury.

• C5 Rozvoj konstrukčních, technologických a manažerských řešení pro bezpečnou dopravní infrastrukturu s cílem snižování rizika úrazu pracovníků a uživatelů při výstavbě a provozu dopravní infrastruktury.

• C6 Kultivace prostředí pro širší uplatnění principů Building Information Management v oblasti dopravní infrastruktury. Vytvoření systémových principů pro zavádění BIM v dopravní infrastruktuře.

• C7 Příprava pro výstavbu železničních tratí rychlých spojení s důrazem na výhybkové a mostní konstrukce.

• C8 Technické podmínky a technologie pro technicky a ekonomicky efektivní rozhodování při rekonstrukcích stávajících mostních objektů.

• C9 Progresivní návrhy, procesy a efektivní materiály ostění tunelů, osvojení si návrhu a realizace vhodných typů tunelovacích metod, vozovek v tunelech a pevné jízdní dráhy v železničních tunelech.

• C10 Environmentální charakteristiky, metodiky a LCA z hlediska znečištění vody a půdy.

• C11 Inovativní řešení snižování hlukové zátěže u pozemních komunikací a drážní infrastruktury.

• C12 Komplexní systémy průběžného technického monitoringu objektů a konstrukcí dopravní infrastruktury včetně progresivních nedestruktivních diagnostických metod.

 

 
 
 English