INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2015 je akce, jejímž cílem je prezentovat odborné verejnosti výsledky rešení projektu a nabídnout je k praktickému využití. Zámerem je také získat zpetnou vazbu a podnety pro další práci Centra CESTI a podporit diskusi o dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní infrastruktury.

Prezentace ke stažení (kompletní sborník ke stažení zde )

Seminár „Management dopravní infrastruktury“

Renáta Schneiderová-Heralová (CVUT v Praze) – Analýza nákladu životního cyklu dopravních staveb

Josef Žák (CVUT v Praze) – Stanovení nerovností povrchu vozovek a Mezinárodního indexu nerovnosti z mracen bodu (laserového skenování)

Alexandr Rozsypal (AR geotechnika + VUT v Brne) – Rízení rizik podzemních staveb

Jirí Šejnoha, Eva Novotná (CVUT v Praze) – Riziková analýza požáru v silnicním tunelu – pravdepodobné poškození ostení

Jirí Huzlík (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) – Metodika stanovení podílu dopravy na znecištení ovzduší v malých sídlech

Josef Stryk (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) – Nedestruktivní metody používané pri diagnostice stavu objektu dopravní infrastruktury

Petra Cížková (CVUT v Praze) – Merení hladin akustického tlaku v okolí ocelové mostní konstrukce – stav po rekonstrukci

Seminár „Technická rešení pro dopravní stavby s dlouhou životností“

Milan Kalný (Pontex, spol. s r.o.) – Lávka z UHPC v Opatovicích

Miroslava Hruzíková (VUT v Brne) – Zkoušení pružných podložek pod patu kolejnice

Pavel Ryjácek (CVUT v Praze) – Chování ERS systému v interakci s mostem – experiment, návrh a aplikace

Jan L. Vítek (Metrostav a.s. + CVUT v Praze) – Rozmístení a úcinnost drátku v drátkobetonu

Jan Valentin (Hochtief CZ a.s. + CVUT v Praze) – Asfaltové smesi pro vozovky s prodlouženou životností

Aleš Frýbort (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) – Petrografické a mineralogické posouzení kameniva a betonu v souvislosti s výskytem rozpínavých reakcí v betonu

Martin Lidmila, Petr Kucera (CVUT v Praze) - Recyklované a druhotné materiály v železnicním stavitelství

 
 
 English